Belangenvereniging TU Noord

Nieuwsbrief TU Noord

In de laatste bestuursvergadering is gesproken over de huidige ontwikkelingen in onze buurt. Wij hebben daarop besloten om een extra avond te praten over de door ons gewenste ontwikkelingen in de wijk en de strategie van de belangenvereniging. De aanleidingen hiertoe zijn de bouwplannen en de situatie bij de betrokken[…]

Lees meer

TU Noord blijft smerig

Ook uit echte metingen langs de straat is nu gebleken dat de luchtkwaliteit in TU Noord slecht is. Elk jaar berekent de gemeente Delft overschrijdingen van de normen voor luchtkwaliteit aan de hand van de hoeveelheid verkeer en met behulp van een rekenmodel. Door bewoners is nu ook in de[…]

Lees meer

Verbeterd ontwerp nieuwe Kapelsbrug

De gemeente heeft een aantal verbeteringen aangebracht in het ontwerp voor de nieuwe Kapelsbrug. Dit is gebeurd naar aanleiding van verschillende reacties op de eerste tekeningen, die in mei werden gepresenteerd.  Zoals bekend moet de Kapelsbrug gedeeltelijk worden vervangen omdat deze niet geschikt is voor het verkeer dat ervan gebruik[…]

Lees meer

Hogere inkomens keren zich van de stad

Door gebrek aan groen en eengezinswoningen Ruim 370.000 stadsbewoners met een bovenmodaal inkomen willen de stad verlaten. Een ruime meerderheid van de bewoners willen een huisje met een tuintje. En de aanwezigheid van groen en water is voor de stadsbewoner veel belangrijker dan stedelijke voorzieningen als boetieks, restaurants, theater of[…]

Lees meer

Fietsenstalling station Delft Zuid

Wethouder Anne Koning heeft een nieuwe fietsenstalling bij station Delft-Zuid geopend. Zie het artikel in Delfta Volgens de belangenvereniging moet het station Delft-Zuid belangrijker worden voor de TU Delft. Het kan een goede overstap zijn van trein naar fiets of openbaar vervoer richting TU Delft.

Lees meer

Massale bomenkap Michiel de Ruyterweg

Het is kaalslag aan de eens zo lommerrijke Michiel de Ruyterweg. De gemeente heeft de prachtige platanen gekapt voor de aanleg van tramlijn 19. De straat moest daarvoor ‘functievrij’ gemaakt worden. De belangenvereniging heeft in maart 2009 een bezwaarschrift ingediend, die is ingetrokken op voorwaarde dat de gemeente alle bomen[…]

Lees meer

Bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug

De belangenvereniging TU Noord heeft afgelopen dinsdag ingesproken tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer. Op basis van haar zienswijze op het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug is ingesproken. Naar verwachting zal een meerderheid van de raad instemmen met het bestemmingsplan dat de weg vrijmaakt voor de kap van nog[…]

Lees meer

Politiek café Structuurvisie

Maandag 28 september heeft de Belangenvereniging TU Noord deelgenomen aan het politiek café dat door GroenLinks is georganiseerd. Het onderwerp was de structuurvisie 2030. Een levendige discussie werd gevoerd. De gemeentelijke ambitie om te groeien naar meer dan 100.000 inwoners heeft grote invloed op TU-Noord, Wippolder, TNO, Schieoevers en de[…]

Lees meer

Kick-off bouw De Vries van Heijstplantsoen

DUWO heeft op donderdag 24 september een feestelijke kick-off van de bouw aan het De Vries van Heystplantsoen georganiseerd. DUWO, de architect en TU Delft hebben het plan toegelicht. Naar verwachting zullen begin volgend jaar de bouwwerkzaamheden aanvangen. DUWO heeft aangegeven met omwonenden in contact te blijven over de voortgang[…]

Lees meer