Verkiezingen 2022 – Aanvulling

Reacties van de politiek

Nadat wij de vragen door alle politieke partijen in Delft hadden ontvangen, hebben wij het overzicht aan hun toegezonden. Daarbij kregen zij de kans om een korte reactie te geven. Wij publiceren integraal de tekst van hun reactie op volgorde van binnenkomst. Dat het misschien een beetje campagne voeren is, laten wij over aan het oordeel van de lezer.

VVD

Diverse vragen zijn niet goed te beantwoorden. Referenda en burgerinitiatieven kun je bijvoorbeeld niet over één kam scheren en dat leidt tot een ongenuanceerd beeld. Als VVD zijn wij bijvoorbeeld tegen besluitvormende referenda, maar wel voor burgerinitiatieven.

Christen Unie

Iedereen verdient een woning die goed geïsoleerd is zodat de stookkosten beheersbaar zijn. Vervanging van sociale woningen door nieuwe is daarom soms onvermijdbaar. De kosten voor ‘nul-op-de meter’ voor 2040 van alle sociale huurwoningen mag niet bij de huurders terecht komen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

Verkamering is een probleem geworden. Studenten kunnen bijdragen aan het tegengaan van verrommeling. Het ‘alleen op de campus’ huisvesten van studenten vergroot de kloof tussen burger en student.

CU vindt dat bij de invoering van het betaald parkeren in de Wippolder de gemeente veel beter had moeten luisteren naar de inwoners. Referenda zijn daar niet het beste instrument in. Inwoners betrekken bij oplossingen daarentegen wel.  Als verkozen vertegenwoordiging van de Delftse inwoner vult de CU haar verantwoordelijkheid rechtvaardig in.

Het is vooral de kwaliteit van het groen, bijvoorbeeld tussen de Oostpoortweg en Delftgauwseweg, dat beter moet. De omvang zegt niet genoeg.

Stip

STIP wil een duurzaam en levendig Delft dat barst van de kennis en innovatie. Als grootste wijk, met ook de TU Delft en tal van bedrijven, speelt Wippolder hier een belangrijke rol in. Deze periode hebben we hier stappen op gezet met de bouw van de eerste nul op de meter buurt van Delft, namelijk de Schoemakersplantage. Op Gele Scheikunde komen 300 eensgezinswoningen en appartementen met op de begane grond ruimte voor winkels, bedrijven en gezelligheid. 

Voor de bestaande huizen willen we de komende periode meer duidelijkheid creëren over hoe zij hun huis kunnen isoleren en kunnen overstappen op een duurzame warmtebron. We plaatsen voldoende fietsenstallingen en fietsnietjes en helpen goed contact tussen buren op gang. Op de campus willen we meer voorzieningen. Zodat het een plek wordt waar voor iedereen iets te doen is. Zo bouwen we verder aan Wippolder, de slimste wijk van Delft!

CDA

Het CDA heeft uitgebreide toelichting op hun site gezet: toelichting politieke stellingen tu-noord

< participatie