Belangenvereniging TU Noord

Reactie van de belangenvereniging op de ontwerp startvergunning voor geothermie Delft

De belangenvereniging staat over het algemeen positief tegenover aardwarmtetoepassing, maar heeft nog zorgen en vragen, met name over mogelijke negatieve effecten op de omgeving. Met onze zienswijze reageren we op de ontwerpstartvergunning van het ministerie van EZK. We pleiten voor volledige openheid over het project en de mogelijke effecten ervan.[…]

Lees meer

Delft zoekt Hospita’s

Het verhuren van een vrijstaande kamer aan een student of andere woningzoekende kan een aantrekkelijke optie zijn. Hospitaverhuur kan financieel wat meer lucht geven. En u helpt iemand om een gewenste studie te kunnen volgen. De gemeente Delft is en campagne gestart om via hospitaverhuur de druk op de kamermarkt[…]

Lees meer