Belangenvereniging TU Noord

Stadsparken barsten uit hun voegen

NRC schrijft dat stadsparken steeds intensiever gebruikt worden. Lees het artikel. Als voorbeeld wordt Amsterdam genoemd waar de parken erg vol zijn. Delft kent een ring van grote stadsparken rond het centrum. In onze wijk ontbreekt het aan een groot stadspark. De belangenvereniging TU Noord pleit al jaren voor een[…]

Lees meer

Nieuws gemeente TU gebied – 6 juni 2011

Deze tekst is overgenomen uit de nieuwsbrief van de gemeente Delft over TU gebied dd. 6 juni 2011 —————————————————————————————————– Commissie van de m.e.r. geeft conceptadvies In de nieuwsbrief van 16 mei meldden we al dat het MER Delft Zuidoost getoetst wordt door de onafhankelijke commissie voor de m.e.r. De commissie heeft[…]

Lees meer

Studie CAMPUS-park TU Noord

In het kader van het project “Delft Spettert” heeft LUZ architecten geparticipeerd aan de studie naar klimaatadaptatie en gebieds- ontwikkeling in de wijk TU Noord. In dit gebied met historische TU gebouwen is een internationale studentencampus gepland. Als eerste is van elke stakeholder een “belangenkaart” getekend waardoor de verschillende claims[…]

Lees meer

Initiatief Stadspark Zuid-Oost

De werkgroep Stadspark ZO binnen de belangenverening TU Noord ijvert voor de oprichting van een openbaar stadspark in het TU Noord gebied. In het wippolder gebied ontbreekt een dergelijk groenvoorziening.  Een locatie zou daarvoor  het braakliggend terrein grenzend aan de botanische tuin kunnen zijn. Gezien de historie van de botanische[…]

Lees meer