Archief met documenten bouwplan Pauwmolen

Onderstaand archief met digitale documenten (totaal ca. 100 MB) is verkregen van de gemeente Delft. Mutaties worden bijgehouden en aangegeven. Laatste toevoeging 15 april, alle documenten Bouwen 05-03-2012 – Wandaanzichten.pdf 120308_ventilatie_Pauwmolen_totaal.pdf 2011-166_BA_documentenlijst.pdf 20120305_BA-200serie – gevels.pdf 20120305_BA-400 technische tekeningen + gevels.pdf 20120305_BA-700serie_plattegronden.pdf 20120305_BA-900 foto’s locatie.pdf 20120305_VenG-Pauwmolen – Veiligheids- en Gezondsheidsplan.pdf bemaling_MLpdf[…]

Lees verder

Geen beroep tegen Pauwmolen door belangenvereniging

De belangenvereniging TU Noord stelt geen beroep in tegen het bestemmingsplan Pauwmolen en het bijbehorende Hogerewaardenbesluit Wet geluidhinder. Na uitvoerig beraad binnen het bestuur en met een aantal omwonenden is een brief naar het college van B&W gestuurd met aanvullende vragen over het bouwplan. B&W heeft hierop toegezegd nog op[…]

Lees verder

10 argumenten voor en tegen het bestemmingsplan Pauwmolen

1. Tegen Het plan leidt tot verdere verslechtering van het woonklimaat van een aantal omwonenden; zij krijgen tot 3 uur minder zon in de winter en tot 1,4 dB meer verkeersgeluid door weerkaatsing via de nieuwbouw. De woontoren wordt 55 meter hoog terwijl de raad eerder in de Nota Bouwhoogten[…]

Lees verder