Contact

word lid

Belangenvereniging TU Noord
Ingeschreven sinds 12 september 2003 bij de KvK onder nummer: 27261828

Correspondentie adres:
Maerten Trompstraat 19
2628 RB Delft

Algemene email:
tunoord@gmail.com

Voorzitter:
Erik van Hunnik (tel. 06 50276604)

Secretaris:
Maartje Martens

Penningmeester:
Poul de Haan

Postbankrekening:
NL58INGB0003693415 t.n.v. Belangenvereniging TU Noord

TU Noord zoekt sponsors
De vereniging kan aansterking gebruiken van haar financiële buffers om speciale acties te organiseren. Meldt u aan bij de voorzitter als u wenst te doneren of op andere wijze een bijdrage wilt leveren.