Belangenvereniging TU Noord

Politiek café Structuurvisie

Maandag 28 september heeft de Belangenvereniging TU Noord deelgenomen aan het politiek café dat door GroenLinks is georganiseerd. Het onderwerp was de structuurvisie 2030. Een levendige discussie werd gevoerd. De gemeentelijke ambitie om te groeien naar meer dan 100.000 inwoners heeft grote invloed op TU-Noord, Wippolder, TNO, Schieoevers en de[…]

Lees meer

Kick-off bouw De Vries van Heijstplantsoen

DUWO heeft op donderdag 24 september een feestelijke kick-off van de bouw aan het De Vries van Heystplantsoen georganiseerd. DUWO, de architect en TU Delft hebben het plan toegelicht. Naar verwachting zullen begin volgend jaar de bouwwerkzaamheden aanvangen. DUWO heeft aangegeven met omwonenden in contact te blijven over de voortgang[…]

Lees meer

Ruimtelijke Ordening en referendum

In de commissievergadering van vorige week dinsdag hebben de fracties van PvdA, VVD, CDA en CU/SGP aangegeven, in de komende raadsvergadering van 24 september, de ruimtelijke ordeningsonderwerpen in het vervolg uit te willen sluiten van de mogelijkheid van een referendum. Wij vinden dit een slechte ontwikkeling. GroenLinks, D66, SP, Stadsbelangen[…]

Lees meer

Jaarlijkse buurtfeest wippolder

Kom 26 september naar het wijkfeest Wippolder aan de Nassaulaan. Voor kinderen o.a. Magicland met sprookjesfiguren, springkussen , schminken en voorleesverhalen. Voor de volwassen snuffelmarkt, braderie workshops en optredens. Organisatie BreedWelzijnDelft. Voor info en inschrijvingen avanoosten@breedwelzijndelft.nl

Lees meer

Bestuursvergadering 31 augustus

Maandag 31 augustus was Job Veltman van STIP te gast op de reguliere bestuursvergadering. Het was nuttig om van gedachten te wisselen over TU-Noord, studentenhuisvesting en het stadspark Delft ZO. Voor de komende vergadering op 5 oktober zullen wij weer een politieke partij uitnodigen.

Lees meer

Aanbestedingsprocedure St. Sebastiaansbrug afgebroken

Wethouder Koning heeft aan de gemeenteraad bekend gemaakt dat de aanbestedingsprocedure is afgebroken. Een gevolg van het afbreken van de procedure is dat de brug niet vernieuwd gaat worden in januari 2010, maar dit voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Anne Koning: Aanbestedingsprocedure. Interview TV-West: Sint Sebastiaansbrug. Lees hier de voorgangsrapportage[…]

Lees meer

Bestuursvergadering 13 juli

Maandag 13 juli vond de maandelijkse bestuursvergadering plaats waarbij een delegatie van GroenLinks te gast was. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, zullen wij regelmatig met de politiek van gedachten wisselen. Inmiddels zijn wij bij het CDA op bezoek geweest en in september komt STIP op bezoek.

Lees meer

Informatieavond tramlijn 19

Een grote opkomst tijdens de informatieavond over tramlijn 19 en de 3 bruggen die daarvoor moeten worden vervangen: Kapelsbrug, Hambrug en Sebastiaansbrug. Deze projecten houden de Delftse burger klaarblijkelijk erg bezig, dat is wel duidelijk. Wat er zoal rondging: Kosten worden ongeveer 2 keer zo hoog als begroot en zullen[…]

Lees meer