Geothermie Delft

Bestemmingsplan t.b.v. Geothermie Delft

Op 10 maart 2022 zal naar alle verwachting de bestemmingsplanwijziging ten behoeve van Geothermie Delft door de gemeenteraad worden vastgesteld. Met deze vaststelling wordt het mogelijk om in de Wippolder, recht tegenover de Nieuwe Haven aan de Rotterdamseweg, het Geothermie Delft project te starten.

Het Geothermie Delft project is een belangrijke sleutel in de energietransitie van Delft. Geothermie wordt gebruikt om warm water van zo’n 3000 meter diepte omhoog te pompen en die vervolgens te gebruiken om gebouwen en woningen te verwarmen. Geothermie Delft gaat warmte leveren aan de TU Campus en zal aan de bestaande warmtenetten in Voorhof en Buitenhof gekoppeld worden zodat nog eens ongeveer 5000 woningen van warmte voorzien kunnen worden. Een mooie en omvangrijke bijdrage aan de warmtetransitie die in de Wippolder komt te liggen.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van het consortium achter dit project: geothermiedelft.nl.

De locatie van Geothermie Delft aan de Rotterdamseweg

Wat betekent dat voor de omgeving?

Geothermie Delft is ook een stevige industriële activiteit. De TU Campus en 5000 woningen van warmte voorzien is nu eenmaal geen kleine opgave. Er worden 2 putten geboord die meerdere kilometers horizontaal en 3000 meter diep reiken. Het gaat hier om een heus mijnbouwproject dat  behalve warm water ook een aantal andere uitdagingen met zich meebrengt. 

Om in een vroeg stadium helderheid te krijgen over zowel de mooie aspecten van het Geothermie Delft project als de mogelijk negatieve of gevaarlijke kanten heeft de belangenvereniging een zienswijze ingediend met een groot aantal vragen. Onze vragen zijn uitgebreid en gedetailleerd beantwoord door Geothermie Delft en de gemeente. 

Het is een interessant project, en we vinden het belangrijk dat bewoners van de Wippolder kennis kunnen nemen van zowel de positieve bijdrage die dit gaat leveren aan de warmtetransitie als de mogelijke minder prettige aspecten ervan en de eventuele gevaren. De vragen en antwoorden geven een goed inzicht in wat er allemaal komt kijken bij een geothermie project. En geven ook inzicht in de maatregelen die genomen worden door Geothermie Delft om mogelijke gevaren en overlast weg te nemen of te beheersen. Onze vragen en de beantwoording daarvan zijn terug te lezen in de twee documenten hieronder.

In de toekomst zullen nog een aantal vergunningstrajecten doorlopen moeten worden door Geothermie Delft. We zullen van deze voortgang ook verslag doen via deze web-pagina.

Onderaan deze pagina kunt u vragen en opmerkingen stellen over Geothermie Delft. De belangenvereniging kan die vragen en opmerkingen meenemen bijvoorbeeld in de gesprekken die we met Geothermie Delft voeren.

U mag ook een email sturen aan: tunoord@gmail.com

Documenten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *