Belangenvereniging TU Noord

Behandeling reacties Structuurvisie

Op 3 december a.s. behandelt de commissie Ruimte & Verkeer de inspraak reacties op de structuurvisie. De visie van de belangenvereniging is uitgebreid beantwoord op bladzijde 47-59. Op onderdelen schiet de beantwoording te kort of geeft een onvolledig beeld. “Juridisch gelijk halen” heeft hier echter geen zin omdat er geen[…]

Lees meer

Politiek café Structuurvisie

Maandag 28 september heeft de Belangenvereniging TU Noord deelgenomen aan het politiek café dat door GroenLinks is georganiseerd. Het onderwerp was de structuurvisie 2030. Een levendige discussie werd gevoerd. De gemeentelijke ambitie om te groeien naar meer dan 100.000 inwoners heeft grote invloed op TU-Noord, Wippolder, TNO, Schieoevers en de[…]

Lees meer