Massale bomenkap Michiel de Ruyterweg

Het is kaalslag aan de eens zo lommerrijke Michiel de Ruyterweg. De gemeente heeft de prachtige platanen gekapt voor de aanleg van tramlijn 19. De straat moest daarvoor ‘functievrij’ gemaakt worden. De belangenvereniging heeft in maart 2009 een bezwaarschrift ingediend, die is ingetrokken op voorwaarde dat de gemeente alle bomen[…]

Lees verder

Bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug

De belangenvereniging TU Noord heeft afgelopen dinsdag ingesproken tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer. Op basis van haar zienswijze op het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug is ingesproken. Naar verwachting zal een meerderheid van de raad instemmen met het bestemmingsplan dat de weg vrijmaakt voor de kap van nog[…]

Lees verder

Politiek café Structuurvisie

Maandag 28 september heeft de Belangenvereniging TU Noord deelgenomen aan het politiek café dat door GroenLinks is georganiseerd. Het onderwerp was de structuurvisie 2030. Een levendige discussie werd gevoerd. De gemeentelijke ambitie om te groeien naar meer dan 100.000 inwoners heeft grote invloed op TU-Noord, Wippolder, TNO, Schieoevers en de[…]

Lees verder

Kick-off bouw De Vries van Heijstplantsoen

DUWO heeft op donderdag 24 september een feestelijke kick-off van de bouw aan het De Vries van Heystplantsoen georganiseerd. DUWO, de architect en TU Delft hebben het plan toegelicht. Naar verwachting zullen begin volgend jaar de bouwwerkzaamheden aanvangen. DUWO heeft aangegeven met omwonenden in contact te blijven over de voortgang[…]

Lees verder

Ruimtelijke Ordening en referendum

In de commissievergadering van vorige week dinsdag hebben de fracties van PvdA, VVD, CDA en CU/SGP aangegeven, in de komende raadsvergadering van 24 september, de ruimtelijke ordeningsonderwerpen in het vervolg uit te willen sluiten van de mogelijkheid van een referendum. Wij vinden dit een slechte ontwikkeling. GroenLinks, D66, SP, Stadsbelangen[…]

Lees verder

Jaarlijkse buurtfeest wippolder

Kom 26 september naar het wijkfeest Wippolder aan de Nassaulaan. Voor kinderen o.a. Magicland met sprookjesfiguren, springkussen , schminken en voorleesverhalen. Voor de volwassen snuffelmarkt, braderie workshops en optredens. Organisatie BreedWelzijnDelft. Voor info en inschrijvingen avanoosten@breedwelzijndelft.nl

Lees verder

Bestuursvergadering 31 augustus

Maandag 31 augustus was Job Veltman van STIP te gast op de reguliere bestuursvergadering. Het was nuttig om van gedachten te wisselen over TU-Noord, studentenhuisvesting en het stadspark Delft ZO. Voor de komende vergadering op 5 oktober zullen wij weer een politieke partij uitnodigen.

Lees verder