Verkiezingen 2022 – De verkiezingspoll

En zo stemde Delft…

De Belangenvereniging TU Noord heeft alle twaalf politieke partijen in Delft aangeschreven met een aantal stellingen over ‘de buurt’. Stellingen waarvan de bewonersvereniging vindt dat deze de belangen van veel bewoners weergeven.
Alle partijen hebben de enquête ingevuld waarbij alleen gekozen kon worden uit ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. Sommige partijen gaven aan dat ze graag de stelling anders geformuleerd zouden zien of er commentaar op willen geven. Om de antwoorden vergelijkbaar te houden is dat niet gedaan. Commentaar is welkom en vormt een goed startpunt voor gesprekken over het verbeteren van de buurt.
Het verrassende nieuws is dat veel partijen, in elk geval vóór de raadverkiezingen van 16 maart aanstaande, veel ambities onderschrijven. Met sommige stellingen zijn zelfs alle partijen het eens. Dat is belangrijk nieuws gezien de grote veranderingen die in Delft gaan komen met de bouw van veel woningen en de verdere groei van het verkeer en het aantal inwoners.
In woonbuurten kan de snelheid voor auto’s omlaag naar 30 km per uur binnen de komende vijf jaar. Ook goed nieuws is dat alle partijen de hoeveelheid groen per inwoner in Delft tenminste gelijk willen houden. Op dit moment heeft Delft zo’n 69 vierkante meter groen per inwoner, alles meegerekend.
Ook zijn er goede voornemens om bij bouwplannen omwonenden aantoonbaar beter te betrekken, ook bijvoorbeeld bij een herinrichting van de straat.
Door de sterke groei van het aantal kamerbewoners zijn er steeds meer plekken met overlast, bijvoorbeeld door rondslingerende fietsen of zwerfvuil. Ook hier willen partijen verbeteringen zien. Een ander punt waar vrijwel alle partijen achter staan is het verbeteren van de speelmogelijkheden voor kinderen.
Een aantal partijen heeft in aanloop naar de verkiezingen de moeite genomen om buurten waaronder de Wippolder te bezoeken. Een goed begin voor versterking van het contact met buurten de komende jaren.
De uitkomsten van deze buurt-enquête kunnen een rol spelen bij de wensen voor een coalitieakkoord. Het zou mooi zijn als partijen aangeven welke punten zij willen inbrengen voor de volgende raadsperiode, zodat de goede ambities ook uitgevoerd gaan worden.

Wij hebben de resultaten van de poll uitgewerkt per thema.

Maar lees eerst een andere blik op de uitslagen met onze samenvatting voor kansen in de coalitie.

En ten slotte hebben enkele politieke partijen een reactie gegeven op onze poll.