Belangenvereniging TU Noord

Studie CAMPUS-park TU Noord

In het kader van het project “Delft Spettert” heeft LUZ architecten geparticipeerd aan de studie naar klimaatadaptatie en gebieds- ontwikkeling in de wijk TU Noord. In dit gebied met historische TU gebouwen is een internationale studentencampus gepland. Als eerste is van elke stakeholder een “belangenkaart” getekend waardoor de verschillende claims[…]

Lees meer

Grote wateroverlast wippolder

De riolering kon de overvloedige regen maandag niet verwerken. Diverse straten waren ondergelopen en gedeelten moest worden afgesloten voor verkeer.  In de Nassaulaan stroomde water de huizen binnen. Op de Prof Telderslaan is de brandweer enige tijd bezig geweest om enkele kelders leeg te pompen. Ook de TU-Delft had wateroverlast. Dit toont[…]

Lees meer

Postkantoor Mekelweg gesloten

Per 25 augustus sluit het laatste postkantoor in Delft. Voor bankzaken moet je naar de ING aan de phoenixstraat en voor postzaken naar de Bruna in het winkelcentrum in de Veste. Jammer dat deze service in de wijk verdwijnt. Met name voor de buitenlandse studenten was dit postkantoor door zijn ligging in de TU-wijk ideaal.

Lees meer

“Bewoners Koningsveld jaren op gifgrond”

Aan de Scheepmakerij, nabij de Delftse wijk Koningsveld is vervuiling met pcb’s verontreinigde grond geconstateerd. De gemeente gaat de bodem nu met spoed saneren, zo blijkt uit een brief die bewoners het afgelopen weekend hebben ontvangen. In de media wordt de zaak breed uitgemeten. Berichtgeving in o.a. het AD, Binnenlands Bestuur, de Volkskrant,[…]

Lees meer

Opnieuw ongeval gevaarlijk kruispunt

Woensdag 30 juni is er opnieuw een fietser aangereden op het kruispunt Rotterdamseweg – Jaffalaan – Julianalaan. Het vorige ongeluk dateert van slechts 3 maanden geleden. Het is een onoverzichtelijk kruispunt waar via twee oversteken vele fietsers passeren. In een eerder artikel hadden wij al aandacht gevraagd voor maatregelen. Zie[…]

Lees meer

Verslag presentatie herinrichting Julianalaan-West

Woensdag 23 juni was in het buurthuis bij de Rotterdamseweg een presentatie van de gemeente over de herinrichting van de Julianalaan-West. Er zijn twee varianten gepresenteerd die beiden tot doel hebben de 30km zone eindelijk te realiseren. Het profiel van de Julianalaan met 2 separate rijstroken wordt teruggebracht naar een[…]

Lees meer

Herinrichting Julianalaan-West

Woensdagavond 23 juni a.s. vindt er een bijeenkomst plaats waarin 2 alternatieve schetsen worden gepresenteerd voor de herinrichting van de straat Julianalaan-West (tussen de Jaffalaan en Michiel de Ruyterweg). De schetsen bevatten zowel een profiel als ook een voorstel voor uitwerking (materialen etc). Karakter van de avond is een inloopbijeenkomst. Mensen[…]

Lees meer

Commissie voor de MER oordeelt over startnotitie

De Commissie voor de MER heeft de door de gemeente Delft opgestelde startnotitie MER voor het Delft Zuid-Oost gebied beoordeeld. Zij heeft daarbij de 17 ingediende zienswijzen op deze startnotitie in de beoordeling meegenomen. De Commissie laat zich kritisch uit over de startnotitie en gaat in een groot aantal punten[…]

Lees meer