Klimaatadaptieplan van start

Bij klimaatadaptatie gaat het om de gevolgen van wateroverlast bij extreme neerslag, maar ook om het inspelen op de gevolgen van langdurige droogte en hitte.

In opdracht van de gemeente Delft is er een onderzoek en project gestart waarin een concrete aanpak wordt ontwikkeld voor klimaatadaptatie in de TU-wijk. Hierbij worden integrale oplossingen gezocht die direct leiden tot een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving in de TU-wijk door te kijken naar kansen, mogelijkheden en combinaties van water groen en stedenbouwkunde. Daarvoor wordt o.a. een ‘climategame’ ontwikkeld door het bedrijf RO2.

Dit onderzoek, waarin een consortium van organisaties deelnemen wordt financieel gesteund door het Hoogheemraadschap, de gemeente Delft en Haaglanden. De belangenvereniging TU Noord participeert in de workshopsessies als vertegenwoordiging van de bewoners.
De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor de Project MER en het nog op te stellen bestemmingsplan Delft Zuid-Oost.

Lees hier het Projectplan_Klimaatadaptatie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *