StreetView Zuidplantsoen 2015

Bewoners ondernemen actie tegen illegaal touringcar parkeren in park

De belangenvereniging TU Noord en omwonenden van het Zuidplantsoen ondernemen actie tegen het plan een groot aantal touringcars te stallen op het als openbaar groen aangewezen terrein in het park aan het Zuidplantsoen. Al jaren gedoogt de gemeente het gebruik als parkeerterrein, in strijd met het geldende bestemmingsplan en eerdere[…]

Lees verder

Pleidooi voor openbreken discussie Sebastiaansbrug

Belangengroep “De Brug Moet Beter” is een gebundeld initiatief van groepen omwonenden en anderen rondom de Sint Sebastiaansbrug. Zij allen zien een toekomstperspectief van een lagere, smallere en stillere brug. Nu de variant ‘Tafelbrug’ is vervallen, is er ruimte voor een nieuwe uitgangspunten. Breed gedragen door omwonenden, belangenverenigingen en andere[…]

Lees verder