Dove Steenvlinder

Delft heeft het landelijke nieuws gehaald met ongezond bouwen[1]. Woningen met te veel omgevingslawaai en een slechte luchtkwaliteit. Het voorbeeld wordt daarin genoemd van woningen in de nieuwe Grasbuurt langs de A13 waar vanwege de herrie niet op zolder mag worden geslapen. Vanuit de buurt hebben wij enkele jaren geleden bepleit dat een geluidwal zou worden aangelegd zodat deze woonbuurt wel aan de geluidnormen zou kunnen voldoen[2]. De gemeente wilde hier niet aan meewerken om kosten (voor de ontwikkelaar) te besparen. Het beeld in de media dat wordt opgeroepen dat het niet anders kan is niet juist. Een eerder plan voor 300 woningen tegen de A13 aan, de Pauwmolen, is ruim tien jaar geleden goedgekeurd om starters en studenten een woning te kunnen bieden. Hoewel wij destijds gewaarschuwd hebben dat deze doelgroep geen aanspraak zou kunnen maken op woonruimte hier, heeft de gemeente verzuimd om goede afspraken te maken: lees onze verwachting er nog maar eens op na: 10 argumenten voor en tegen het bestemmingsplan Pauwmolen – Belangenvereniging TU Noord

De geschiedenis lijkt zich te gaan herhalen in Schieoevers Noord met nog veel meer woningen die niet voldoen aan de eisen voor een gezonde woonomgeving, maar ook langs de A13 staat een ‘tweede Pauwmolen” op stapel: het plan van de Haagse ontwikkelaar Steenvlinder, in het ecologisch groengebied direct naast de Pauwmolen[3]. Niet alleen verdwijnt hier opnieuw groen, ook hier kan alleen gebouwd worden met kunstgrepen door bijzondere wetgeving en dove gevels waar geen raam open kan.

Van een gemeente die bestuurd wordt door een progressief en groen college zou verwacht mogen worden dat er meer aandacht uitgaat naar de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Wat ons betreft is het de hoogste tijd voor een discussie over de kwaliteit van onze omgeving.


[1] Op zolder mag je niet slapen, staat in de koopakte – te veel herrie – NRC

[2] De Schoemakerplantage: een groen geluid langs de A13? – Belangenvereniging TU Noord

[3] Steen voor groen – Belangenvereniging TU Noord