Meedenken over de nieuwe woonvisie Delft

De gemeente Delft werkt aan een nieuwe Woonvisie voor de periode 2023 tot 2030. We vinden dit een belangrijk onderwerp nu het woningtekort in Delft steeds meer een wooncrisis is geworden en de leefbaarheid in veel wijken steeds meer onder druk komt te staan. Daarom zijn een groot aantal Delftse bewonersbelangenorganisaties met elkaar in gesprek te gaan en hebben onder meer besloten dit vaker te doen onder de naam  Delfts Overleg Bewonersbelangenverenigingen i.o.

Als bewonersbelangenverenigingen willen we ervoor pleiten om vanaf nu veel meer te gaan focussen op de woonproblemen die in de verschillende wijken spelen en, minstens zo belangrijk, het zoeken naar oplossingen samen met betrokkenen uit die wijken. Dat kan gaan over de mogelijkheden voor ouderen om in de wijk te blijven wonen, over de problematiek van te veel passanten (vaak studenten) met leefstijlen die afwijken van andere bewoners etc..  

Op stedelijk niveau pleiten we ondermeer voor het verbeteren van de balans tussen studenten en de stad. We maken ons zorgen over de ambities van de TU om te groeien naar 40.000 studenten, terwijl 25.000 tot op heden gezien werd als een – inmiddels al overschreden – bovengrens. Een ander aandachtspunt is het toenemend tekort aan betaalbare woningen in deze stad.

De brief van het Delfts Overleg Bewonersbelangenverenigingen aan het college van Delft is hieronder toegevoegd.