Geothermie Rotterdamseweg

TU Delft: warme banden met de buurt?

De TU Delft wil aardwarmte gebruiken voor verwarming. Een plan daarvoor ligt tot 10 januari ter inzage voor inspraak. De Belangenvereniging TU Noord heeft een reactie gegeven op het plan. Hoewel de bewonersvereniging enthousiast is over het idee, zijn er nog wel vragen en zorgen over de uitvoering.

Het plan Geothermie Rotterdamseweg komt tussen de Hogeschool InHolland en de nieuwe naastgelegen parkeergarage aan de Rotterdamseweg. Er wordt geboord op zoek naar diepgelegen warm water. Als dat succesvol is, wordt een installatie gebouwd die het warme water rondpompt door TU-gebouwen en in een latere fase ook woningen. De Belangenvereniging is enthousiast over de mogelijkheid van schone warmte waarmee gebouwen en woningen verwarmd kunnen worden.

Het boren door kilometers diepe aardlagen kent echter ook risico’s zoals het onbedoeld aanboren van gas of olie waardoor water en bodem kunnen vervuilen. Ook kan er een brandbaar mengsel ontsnappen dat onschadelijk gemaakt moet worden met behulp van een fakkel. Naast deze risico’s maakt de installatie ook dag en nacht behoorlijk wat geluid. In goed geïsoleerde onderwijsgebouwen hoeft dat geen probleem te zijn en bestaande woningen liggen ver genoeg weg. De geluidhinder lijkt daar aanvaardbaar volgens de geldende normen.

Grootste zorgen betreffen studentenappartementen tegenover de geothermie-installatie die voorzien zijn in het plan Nieuwe Haven, onderdeel van Schieoevers Noord. Zowel veiligheid als geluidnormen zijn kritisch op het meest nabijgelegen woongedeelte van deze nieuwbouwwijk, direct naast de nieuwbouw van roeivereniging Laga. Om deze reden heeft de Belangenvereniging aanvullend informatie gevraagd aan de gemeente in de reactie op het plan. Naar verwachting zal het bestemmingsplan later dit jaar worden vastgesteld door de gemeenteraad.