Delft op Zondag besteedt aandacht aan oproep Delftse Belangenverenigingen.

Op 21 december 2022 stuurde 9 belangenverenigingen uit Delft, het Delfts Overleg Bewonersbelangenverenigingen, DOBB-io, een oproep aan het college van Burgemeester en Wethouders. Doel van de brief is om inwoners van Delft een stem te geven bij het opstellen van het beleid dat de kwaliteit van wonen en leven in Delft aangaat. Gemeente, kijk niet alleen naar de belangen van toekomstige bewoners en passanten, maar accepteer ook de huidige bewoners van Delft als volwaardige gesprekspartners.

Afgelopen 15 januari heeft Delft op Zondag een voorpagina artikel besteed aan de oproep van de DOBB-io.

Artikel in Delft op Zondag van 15 januari 2023