Stadsgesprekken over de woonvisie

De gemeente, bewonersorganisaties en TOPdelft (platform voor ontmoeting en debat) organiseren op maandag 15 mei en maandag 22 mei stadsgesprekken over de woonvisie. De oude woonvisie wordt aangepast en de eerste beleidslijnen voor de nieuwe zijn vastgesteld. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan en hun ervaringen en ideeën over wonen en leefbaarheid te vertellen. 

Het college van burgemeester en wethouders houdt vast aan de nieuwbouwambitie van 15.000 woningen tot 2040. Er zullen vooral nieuwe woningen komen voor starters op de woningmarkt en ouderen. Om ook meer eengezinswoningen beschikbaar te krijgen, wil het college ouderen die kleiner en passender willen wonen, helpen, onder andere via een ‘seniorenmakelaar’. Voor mensen die zorg nodig hebben, worden bestaande woningen geschikt gemaakt en woningen bijgebouwd. Om de zorg en begeleiding goed te organiseren, moeten deze woningen bij elkaar staan. Er zijn ook meer studentenwoningen nodig. Het college ziet het liefst dat deze woningen op de TU Campus komen en aan de randen daarvan.

De ambities van de nieuwe woonvisie met betrekking tot gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en betaalbaarheid, zijn hoog, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen. Leefbaarheid en woonkwaliteit van wijken staan ook hoog in het vaandel. Om het niet bij intenties te laten, wil de gemeente in gesprek met alle betrokken partijen, waaronder de bewoners van de stad. Deze stadsgesprekken gaan over wensen en ideeën van bewoners over wat, waar en hoe we dit kunnen realiseren in uw wijk of elders in de stad.

We hopen daarom van harte dat u mee wilt doen aan de komende stadsgesprekken.

Er zijn twee avonden gepland op verschillende locaties in de stad. De stadsgesprekken beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigen om 21.30 uur. De eerste avond is op maandag 15 mei 2023 in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50 en de tweede is op maandag 22 mei in de Immanuelkerk, Schoemakerstraat 1. Het programma is voor beide stadsgesprekken hetzelfde. U krijgt alle gelegenheid om in groepen uw ideeën en  ervaringen kenbaar te maken. De belangrijkste opbrengst van elke groep delen we vervolgens plenair. Hier zal de wethouder Wonen ook op reageren.

Wilt u meer informatie over de beleidslijnen, de stadsgesprekken, de thema’s die centraal staan en de wijze van aanmelden? Dit alles vindt u op de website van TOPdelft: www.topdelftdesign.nl  Hier kunt u zich ook aanmelden voor één van de twee stadsgesprekken.  

Het Delfts Overleg Bewonersbelangenverenigingen (DOBB) heeft op 21 december 2022 een brief aan de gemeenteraad gestuurd waarin wensen benoemd zijn die zowel betrekking hebben op de in deze brief genoemde inhoudelijke aspecten van de Woonvisie als op een structurele deelname van bewonersbelangenorganisaties als
belanghebbende bij beleid m.b.t. tot wonen en leefbaarheid in Delftse wijken.