Vragen over bouwplan Mijnbouwstraat

Mijnbouwstraat 120 waar tot voor kort het Science Centre gehuisvest was, wordt verbouwd tot kantoorpand voor ruim 700 medewerkers van een bedrijf.

De Belangenvereniging TU Noord heeft samen met natuurvereniging KNNV Natuurlijk Delfland op het ontwerp van het plan gereageerd. Door de ingrijpende verbouwing verdwijnen de binnentuinen met monumentale cipressen en andere bomen. Ook zorgt het plan voor extra autoverkeer. Dat het gebouw duurzaam verbouwd wordt is positief.

Het voormalige TU-gebouw, een rijksmonument, wordt zeer grondig verbouwd om ruimte te kunnen geven aan een regionale vestiging van het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Knelpunt bij het ontwerp was de wens om voldoende ruimte te kunnen bieden aan alle functies. De groene binnenhoven worden om deze reden overkapt en onderdeel van het vernieuwde gebouw. Omdat hierbij een aantal oude, monumentale en hoge cipressen gekapt worden, moet volgens de gemeentelijke regels het verlies aan groen gecompenseerd worden, bij voorkeur met nieuw groen in de buurt van het plan. Een deel van de compensatiegelden wordt besteed aan de herinrichting van het De Vries van Heijstplantsoen, gelegen tussen Bouwkunde en Mijnbouwstraat 120. De verenigingen hebben vragen hierover, net als over het bestemmen van een ecologische groenstrook achter het gebouw tot parkeerruimte. 

Bij elkaar voorziet het plan in een groot aantal parkeerplaatsen, voor bijna de helft rond het gebouw en voor de rest in de nabijgelegen Zuidpoortgarage. De verenigingen willen graag weten hoe het autoverkeer op de drukke verkeersroute door TU Noord toch af kan nemen zoals volgens de gemeente Delft de ambitie is.

Naar verwachting later dit jaar zal de raad het plan behandelen waarbij de genoemde zorgen en vragen aan bod kunnen komen.

Mijnbouwstraat 120, Delft