Steen voor groen

Al jaren wordt er in Delft gewerkt aan een groot bouwplan in beschermd groengebied. Het park aan de Jan de Oudeweg moet plaats maken voor een woontoren. Ondanks duidelijke afspraken om het gebied ten zuiden van de Pauwmolen-flat te behouden en zelfs te verbeteren, heeft het Haagse ontwikkelbedrijf Steenvlinder de grond al sinds 2018 in eigendom voor dit bouwplan.

In januari zijn per brief vragen gesteld over dit plan. Naar aanleiding hiervan zijn vragen gesteld door raadsleden in een overleg met wethouder Huijsmans. Deze heeft laten weten dat er verschillende plannen zijn maar hier geen verdere informatie over willen geven. Van het informeren van de omgeving, laat staan het bieden van participatie, is geen sprake.

Op 6 mei is een verzoek op basis van de Wet open overheid (voorheen Wob) gedaan wat binnen 4 weken zou moeten zijn beantwoord.

Op 7 juni is de gemeente in gebreke gesteld wegens het uitblijven van een antwoord. Ook hierop is geen enkele reactie gekomen waarop een klacht is ingediend bij de Ombudsman op 20 juli met afschrift aan de gemeenteraad.

Inmiddels heeft het AD al twee maal bericht over deze kwestie waarbij de laatste keer begin september door een woordvoerder van de gemeente werd gesteld dat ‘er een kleine storing is geweest in het digitale inboeksysteem’.

De minachting die uit deze reactie spreekt is tekenend voor de onwil om openheid te geven aan bewoners over de bouwplannen: kennelijk valt er veel te verbergen…