Presentatie projectplan Stadspark

Op 14 april was er in TOP een workshop in het kader van het klimaatadaptatieplan Delft Z-O. De  belangenvereniging die in deze workshops deelneemt had voor deze gelegenheid het projectplan Stadspark ingediend. Heleen Bothof (bewoner en architect) die hieraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd, heeft in een 3-minuten pitch dit plan gepresenteerd, waarna de voorstellen in  werkgroepen werden besproken. Professor Waterman die zijn projectvoorstel Waterkenniscentrum presenteerde, reageerde direct enthousiast op het Stadsparkplan en sloot zich met zijn waterkenniscentrumplan hierbij aan. Behalve de gunstige klimaatadaptieve effecten van een stadspark in het monumentale gebied, creeert het een belangrijke meerwaarde voor de uitstraling van de TU-Delft en kan het van belangrijke toegevoegde waarde zijn voor de stad Delft (inwoners en toerisme). Bekijk hier de presentatie zoals deze op deze avond is gepresenteerd. Meer info over het stadspark: www.delft-zo.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *