Initiatief Stadspark Zuid-Oost

De werkgroep Stadspark ZO binnen de belangenverening TU Noord ijvert voor de oprichting van een openbaar stadspark in het TU Noord gebied. In het wippolder gebied ontbreekt een dergelijk groenvoorziening.  Een locatie zou daarvoor  het braakliggend terrein grenzend aan de botanische tuin kunnen zijn. Gezien de historie van de botanische[…]

Lees verder

Politieke barometer TU-Noord

Woensdag 3 februari heeft de belangenvereniging aan de politieke partijen bijgaande Politieke buurtbarometer TU Noord gestuurd. Wij zullen de antwoorden verzamelen en de resultaten op de website bekend maken. Hiermee wordt duidelijk hoe de verschillende partijen over TU-noord denken en kunnen bewoners een betere keuze maken bij de gemeenteraadverkiezingen  op[…]

Lees verder

Belangenvereniging dient beroepschrift in

De belangenvereniging heeft een beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug bij de rechtbank in Den Haag. Het pro-forma beroep van 2 januari is aangevuld met nadere gronden.  De bezwaren van de belangenvereniging richten zich met name op het faciliteren van een groeiende verkeersstroom door de wijk.  De vereniging wordt bijgestaan[…]

Lees verder

Oprichting belangenvereniging Wippolder-Zuid

Op 22 januari 2010 heeft de nieuw opgerichte bewonersorganisatie Wippolder Zuid zich in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel in Delft. Deze bewonersorganisatie is door een aantal buurtbewoners uit Wippolder Zuid opgericht omdat ze het zat zijn ‘op het wachten op niets.’ Zij willen voorkomen dat dit de komende vier jaar[…]

Lees verder

Vragen over verkeerstellingen St. Sebastiaansbrug

De belangenvereniging heeft vragen gesteld aan het College van B&W over de verschillende verkeerstellingen die worden gehanteerd in de toelichting bij de Nota “Bereikbaar Delft – Leefbare Wippolder” en bij het bestemmingsplan Sebastiaansbrug. In de toelichting bij de Nota wordt over 22.530 voertuigbewegingen gesproken, terwijl in het bestemmingsplan slechts 14.000 voertuigbewegingen worden geteld.[…]

Lees verder

Brainstormsessie Stadspark ZO

Maandag 14 december was de inspirerende opstart van een speciale commissie binnen de belangenvereniging die zich zal inzetten voor de oprichting van een stadspark in TU-Noord. Uitgenodigd waren adviseurs, belangenverenigingen en landschapsarchitecten. Uit de brainstormsessie zijn diverse goede ideeen gekomen die in een plan van aanpak zullen worden verwerkt.

Lees verder

Bestuursvergadering 7 december

Maandag 7 december was er weer de maandelijkse bestuursvergadering. Onder andere kwamen het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug en de reactie van de gemeente op het verkeersplan TU-Noord aan de orde. Overwogen wordt een beroep aan te tekenen op het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug.

Lees verder

Enqueteuitslag Sebastiaansbrug

De bezoekers van de website zijn verdeeld over welke hoogte de Sebastiaansbrug moet krijgen. Van de 20 stemmers stemden 7 voor verhoging, 7 voor dezelfde hoogte en 6 stemmers voor een brug op maaiveld.  Bij een tweede enquete hebben we een mening gevraagd over de breedte van de brug. Een[…]

Lees verder

Behandeling reacties Structuurvisie

Op 3 december a.s. behandelt de commissie Ruimte & Verkeer de inspraak reacties op de structuurvisie. De visie van de belangenvereniging is uitgebreid beantwoord op bladzijde 47-59. Op onderdelen schiet de beantwoording te kort of geeft een onvolledig beeld. “Juridisch gelijk halen” heeft hier echter geen zin omdat er geen[…]

Lees verder