Studie CAMPUS-park TU Noord

In het kader van het project “Delft Spettert” heeft LUZ architecten geparticipeerd aan de studie naar klimaatadaptatie en gebieds- ontwikkeling in de wijk TU Noord. In dit gebied met historische TU gebouwen is een internationale studentencampus gepland. Als eerste is van elke stakeholder een “belangenkaart” getekend waardoor de verschillende claims op het gebied ook ruimtelijk inzichtelijk zijn geworden.  De belangenvereniging TU-Noord heeft daarbij als vertegenwoordiging van bewoners het Stadspark als alternatieve inrichting ingebracht.Vervolgens zijn een aantal inrichtingsmodellen getekend die laten zien hoe de verschillende belangen zich tot elkaar verhouden bij het verhogen van de woningdichtheid. De studie heeft geleid tot meer onderling begrip bij de stakeholders en draagvlak voor klimaatadaptatie.

LUZ heeft haar bijdrage “CAMPUS-park TU Noord” als pdf op haar website gezet.
zie http://www.luzarchitecten.nl/duurzaam/campus-park/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *