“Gemengde gevoelens over MER Delft Zuidoost”

Dit artikel is het verslag van de commissievergadering RSV gepubliceerd door de door de gemeente Delft. Lees ook ons verslag .
——————
4 februari 2011 – Zowel bij de bewoners als de commissieleden was er donderdag 3 februari in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte sprake van gemengde gevoelens over het milieueffectrapport (MER) Delft-Zuidoost. Beiden vroegen ze onder meer aandacht voor de toenemende verkeersdrukte in de TU-wijk.

Vertegenwoordigers van Belangenvereniging TU-Noord gaven te kennen dat ze tevreden zijn over de totstandkoming van de MER. Ze zijn blij dat ze door de gemeente op een serieuze manier bij de ontwikkelingen in hun gebied zijn betrokken en dat het oorspronkelijke plan voor TU-Noord flink is gewijzigd. Zo blijft de Botanische Tuin vrij van bebouwing.

In 2008 gaf de gemeenteraad het college de opdracht om een MER op te laten stellen. In Delft-Zuidoost wil de gemeente de bouw van maximaal 4800 woningen (3000 studentenwoningen en 1800 ‘gewone’ huizen) toestaan. Concrete plannen voor TU-Noord en TU-midden zijn er, op Pauwmolen na, nog niet maar die worden volgens wethouder Pieter Guldemond aan de hand van de randvoorwaarden in het MER de komende tijd samen met de bewoners en andere betrokkenen opgesteld. GroenLinks constateerde verheugd dat de bewoners via beginspraak blijven meepraten over de toekomst van hun wijk. De SP zou liever zien dat de raad nog geen besluit neemt over het MER maar eerst met alle partijen een visie voor het gebied maakt.
Volgens de wethouder gebeurt dat nu ook. Alle fracties deelden de zorgen van de bewoners over de verkeersdrukte in de wijk. Vooral de bereikbaarheid van bedrijven, parkeerdruk in de TU-wijk en de ontsluiting van het gebied kwamen steeds in het debat terug. Het milieueffectrapport stelt dat de bouw van 4800 woningen mogelijk is mits alle verkeersmaatregelen uit het lokaal verkeer- en vervoersplan (LVVP) worden uitgevoerd plus drie extra verkeersmaatregelen. Dit zijn een reconstructie van de Oostpoortweg, stimuleren van het openbaar vervoer onder meer door de realisatie van tramlijn 37 en het veiliger maken van het kruispunt Schoemakerstraat – Van der Burghweg. De wethouder zegde toe deze aanvullende maatregelen in het LVVP op te nemen. De raad neemt op 24 februari een besluit over het MER. De fracties van D66, PvdA, STIP en ChristenUnie adviseren de raad positief. De overige fracties gaan hun standpunt nog bepalen.

D66, GroenLinks en VVD gaan dat ook doen na de bespreking van hun notitie over (tijdelijke) verkeerswijzigingen. In die notitie wijzen de fracties op de soms onduidelijke omleidingen die soms tot onveilige situaties leiden. Insprekers namens de bewoners van Delftzicht en Olofsbuurt/Westkwartier gaven voorbeelden van zulke situaties in het Spoorzonegebied. De commissie kreeg een technische uitleg over de verkeersbesluiten die moeten worden genomen bij het instellen van een omleiding. Maar daarmee werden volgens de commissie niet alle vragen beantwoord. D66, GroenLinks en VVD gaan zich beraden over een vervolg op hun notitie.

Bij de bespreking van de collegebrief over een wijziging in een deel van het voorkeurstracé 150 KV hoogspanningsverbinding liet wethouder Saskia Bolten weten in gesprek te blijven met het ministerie en TenneT over de Delftse wens om de verbinding langs de Tanthofdreef ondergronds aan te leggen.

Het bestemmingsplan Paradijspoort is door de commissie als hamerstuk aan de agenda van de raadsvergadering toegevoegd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *