Liever geen inspraak op participatiebeleid

Onlangs stond de nota Participatie in Delft 2022 op de agenda voor de raadscommissie EF&B. Wij hebben gereageerd op de nota en bijbehorende verordening waarbij we hebben aangegeven dat deze regeling (“Delfts Doen”) belangrijke tekortkomingen kent en dat er helaas, in strijd met Delfts Doen, geen inspraak mogelijk was op het voorgenomen beleid. De meeste fracties leken van mening dat daar wél meer ruimte voor zou moeten komen en behandeling werd daarom uitgesteld naar 7 oktober a.s.

Tot onze verrassing komt het college van BenW nu met een brief waarin wordt uitgelegd dat het beleid niet beter wordt van inspraak. Er staat in de briefEen nieuw participatietraject in dit stadium zal naar onze verwachting niet zorgen voor een beter participatiebeleid.” Eerder zijn enkele zorgvuldig geselecteerde voorbeeldprojecten geëvalueerd en daaruit bleek het succes van Delfts Doen. Dat veel belangenorganisaties daarnaast ook hele andere ervaringen hebben past natuurlijk niet in dit beeld.

Ook onze suggestie om actiever omwonenden van een bouwplan of een te kappen boom te informeren wordt weggeschreven met een dooddoener: “Het is mogelijk om een e-mail alert in te stellen voor ontwikkelingen in een buurt via overheid.nl”. Juridisch hoeft het niet en dus doen we het niet. De geest van de nieuwe Omgevingswet is kennelijk nog niet echt doorgedrongen bij Delftse bestuurders. De boodschap hierover van de Nationale Ombudsman is aan Delft niet besteed.

Ook het uitdaagrecht (right to challenge) wordt niet echt vormgegeven naar wensen van burgers. Er wordt gekozen voor een veilige vorm waarin burgers bijvoorbeeld het beheer van een plantsoentje over kunnen nemen mits de buurt dat wil. Een alternatief voor een bouwplan, denk aan een bouwplan voor een basisschool, wordt niet gewenst door het bestuur.

Andere gemeenten gaan hier wel verder in, maar in Delft besluit ‘de politiek’ om de participatie beperkt te houden. Gelukkig komen er nieuwe verkiezingen met nieuwe kansen en we zullen graag laten weten welke partijen daadwerkelijk meer invloed willen geven aan bewoners; veel minder dan het teleurstellende minimum waar nu voor wordt gekozen kan niet.