plan Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde

Bouwplan Panjo-locatie: maak bezwaar vóór 27 september

Het bouwplan omvat een massieve galerijflat van tien bouwlagen direct aan de Schie. Nu is er een laatste kans om ervoor te zorgen dat het plan wordt aangepast. Iedereen kan een zienswijze indienen tegen het plan. De bewonersverenigingen Buurtvereniging Delftzicht en de Belangenvereniging TU Noord doen dat in elk geval. Als u niet zelf bezwaar wil maken met een eigen zienswijze kunt ook één van deze zienswijzen mee-ondertekenen.

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde, de “Panjo-locatie”, liggen tot en met 27 september 2021 ter inzage op het stadskantoor. Het bestemmingsplan is ook via internet in te zien, de ontwerpbouwvergunning is ook digitaal beschikbaar. Uitleg over de procedure vind u op de overheidswebsite of de website van de gemeente Delft.  Het plan bestaat uit twee delen: het bestemmingsplan regelt op hoofdlijnen wat en hoe er gebouwd mag worden. De omgevingsvergunning regelt in detail wat en hoe er gebouwd wordt. De omgevingsvergunning regelt toestemming voor bouwen, slopen, kappen, enz.  De twee procedures worden gecoördineerd doorlopen wat betekent dat er maar één ronde is om een reactie te geven. Na vaststelling van het definitieve plan is er nog de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State, indien er eerder een zienswijze is ingediend..

Wat zijn onze belangrijkste bezwaren tegen het plan?

In de zienswijze van de Belangenvereniging TU Noord leest u de belangrijkste bezwaren. Op de website van Buurtvereniging Delftzicht staat eveneens een opsomming van de bezwaarpunten. In de procedure stemmen onze vereniging af en ondernemen zo nodig gezamenlijk actie.

Wilt u reageren, stuur een mail naar tunoord@gmail.com of  bestuur@delftzicht.nl. Wij ontvangen ook graag een kopie van uw zienswijze.