Participatie in Delft

Update 3 september:

Agendapunt participatienota is verplaatst naar later vanwege

1) tijdgebrek;

2) ontbreken van participatie op de nota.

Hart voor Delft heeft initiatief hiertoe genomen mede naar aanleiding van inspreekreacties belangenverenigingen!

Zie de webcast van de vergadering vanaf 1.01:30 h

————————–

In de vergadering van de Commissie Economie, Financiën en Bestuur van 02-09-2021 staat bij agendapunt 4.8  de nota Participatie in Delft 2022 en de Verordening participatie en uitdaagrecht Delft 2022

Hiermee wil de gemeente:

a) duidelijke spelregels voor participatie in Delft vastleggen;

b) een eenduidige manier van werken mogelijk maken;

c) het uitdaagrecht vastleggen.

In onze inspreeknotitie verzoeken we de raad de nota eerst onderdeel te maken van inspraak (gewoon Delfts Doen, dus..) voordat er formele besluitvorming plaatsvindt. De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Er is dus alle ruimte hiertoe.

We vermoeden dat participatie in Delft een belangrijk thema zou kunnen worden in de aanloop naar de komende verkiezingen. Het zou erg jammer zijn als dit gesprek voortijdig wordt afgekapt door deze nieuwe participatieverordening.

Participatie inwoners bij omgevingswet wordt harde eis – Gemeente.nu

Effectieve participatieprocessen zijn schaars – Gemeente.nu

bron afbeelding gemeente.nu