2e algemene ledenvergadering (ALV)

Het bestuur van de Belangenvereniging TU Noord heeft eerst op 27 september en daarna op 18 oktober een bijzondere ALV gehouden in verband met statutenwijziging. Met unanieme stemmen zijn de statuten aangenomen in de 2e vergadering.

Waarom zijn nieuwe statuten nodig?

Met het wijzigen van de statuten krijgen wij een betere omschrijving van het werkgebied van de vereniging. Het werkgebied sluit dan beter aan bij onze feitelijke werkzaamheden.