Stadsgesprekken over de Woonvisie

Er zijn in mei twee avonden georganiseerd om met bewoners van Delft in gesprek te gaan over de nieuwe Woonvisie 2023-2030. Een daarvan was in onze wijk, in de Immanuelkerk.

De bedoeling van deze bijeenkomsten was dat bewoners hun wensen kenbaar konden maken. Belangrijke thema’s waren de behoefte aan meer betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt, maar ook voor gezinnen en voor ouderen die kleiner willen wonen.

De woonomgeving stond eveneens hoog op de agenda met aandacht voor (buurt)voorzieningen voor kwetsbare bewoners. Het was niet verrassend om te horen dat veel bewoners juist meer groen en leefruimte vragen in plaats van het verder volbouwen van de stad met nog meer appartementen en kamers. Van de bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt.

Nadat het gemeentebestuur de beleidslijnen van de Woonvisie heeft vastgesteld kan iedereen nog zienswijzen indienen. In het najaar komen vervolgbijeenkomsten, maar die gaan vooral over de uitvoering van de Woonvisie in de verschillende wijken.

Op onze website is meer informatie over de woonvisie te vinden zoals een brief van bewonersorganisaties met wensen voor de nieuwe Woonvisie. Nadat het gemeentebestuur de beleidslijnen van de Woonvisie heeft vastgesteld, kunnen hier door iedereen zienswijzen op worden ingediend.