De TU Delft wil groeien, maar niet (meer) in Delft

De grootste druk op het woningaanbod in onze stad en wijk komt van de TU. De commotie was dan ook groot toen in het najaar van 2022, tegelijkertijd met gesprekken over de Woonvisie, de TU berichtte dat ze de ambitie heeft te groeien van 27.000 naar 40.000 studenten. Het Delfts Overleg Bewonersbelangenorganisaties (DOBB) schreef er een brief over die veel in gang heeft gezet.

Ook de TU realiseert zich dat het huisvesten van nog meer studenten en medewerkers in onze stad onmogelijk is en bespreekt dit nu met de stad. De groeiambitie is er nog altijd, maar niet meer (alleen) in Delft. De ogen zijn nu gericht op Rotterdam. In de media werd onlangs vanuit allerlei richtingen bericht over de ambities van de TU om te krimpen in Delft naar 25.000 studenten.

Zie onder andere:
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4727533/tu-delft-wil-flink-uitbreiden-in-andere-stad
https://www.rijnmond.nl/nieuws/1683343/tu-delft-wil-campus-in-rotterdam-om-druk-van-het-grote-aantal-studenten-op-delftse-campus-te-verlagen
https://www.ad.nl/delft/tu-breidt-flink-uit-maar-niet-in-delft-aantal-studenten-gaat-in-thuisstad-juist-omlaag~a858a698/

Toch zijn er zorgen die we met de TU willen bespreken. De groeiambitie is onverminderd groot: naar 40.000 binnen 7 jaar. Als pas over 3 jaar Rotterdam als locatie zou beginnen, is dat halverwege de groeiboog. Dan kunnen we er in Delft zo maar duizenden studenten bij hebben! En dat terwijl het onlangs berekende tekort aan studentenkamers nu al ruim 2.000 is! Hoe wordt die groei van studenten in de tussentijd opgevangen?

Met andere woorden:
We zijn blij met de omwenteling van groei, naar krimp tot 25.000 studenten in Delft.
Er zijn nog veel vragen waaraan momenteel hard moet worden gewerkt om te beantwoorden.
Èn we zijn in gesprek met de TU Delft! Ook dat is nieuw.