Belangenvereniging TU Noord

Ontwerp bestemmingsplan Gele Scheikunde beschikbaar!

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp hogere grenswaardebesluit inzien Vanaf 17 oktober 2023 tot en met 27 november 2023 kun je het ontwerpbestemmingsplan ‘Gele Scheikunde’ op de volgende wijzen bekijken:• Op afspraak bij het gemeentekantoor aan het Stationsplein 1. Je kunt bij het gemeentekantoor ook een exemplaar van het bestemmingsplan kopen.• Opvragen[…]

Lees meer

Stadsgesprekken over de Woonvisie

Er zijn in mei twee avonden georganiseerd om met bewoners van Delft in gesprek te gaan over de nieuwe Woonvisie 2023-2030. Een daarvan was in onze wijk, in de Immanuelkerk. De bedoeling van deze bijeenkomsten was dat bewoners hun wensen kenbaar konden maken. Belangrijke thema’s waren de behoefte aan meer[…]

Lees meer