Raad biedt geen inspraak bij participatieregeling

Eerder schreven we over participatie onder de Omgevingswet in Delft. Deze wet die 1 juli a.s. in moet gaan zorgt voor snellere procedures en minder beperkingen voor initiatiefnemers van onder andere bouwplannen. Daarnaast moet ook de participatie voor burgers beter worden. De gemeenteraad kan deels zelf bepalen waar wel of geen inspraak nodig is. Ook kan de raad deels zelf bepalen wat ze overlaat aan BenW of wat verplicht langs de raad moet voor advies. Een raadswerkgroep had hierover een voorstel gemaakt waar bewonersverenigingen zeer teleurgesteld over waren. Ook de Belangenvereniging TU Noord heeft dat laten weten aan de raad.

Tijdens de behandeling van het onderwerp in de raad werd beterschap beloofd: er zou nog eens goed gekeken worden naar de regeling en de inspraak over de regeling zelf. De Nederlandse Vereniging van Gemeenten heeft haar leden geadviseerd ook burgers te betrekken bij het maken van deze participatieregeling. Groot was daarom onze teleurstelling toen opnieuw ‘de burger’ vergeten was: ondanks alle inbreng van bewonersverenigingen en het aanbod mee te denken is daar amper gebruik van gemaakt.

De Belangenvereniging Binnenstad Noord heeft het voortouw genomen voor opnieuw een reactie aan de raad met een aantal kritische noten en het aanbod mee te denken. Op 20 januari staat het onderwerp op de agenda van de Commissie Ruimte en Verkeer. Met de raadsverkiezingen in zicht zullen we dan extra goed opletten welke partijen wel meer aandacht willen voor een betere participatie…

Zie de brief op de website van de gemeente.