Participatieplicht van Delft onder Omgevingswet

Binnenkort behandelt de raadscommissie Ruimte en Verkeer een voorstel over advies en participatieplicht onder de Omgevingswet.

In het voorstel wordt de rol van de gemeenteraad teruggedrongen en wordt een minimale invulling gegeven aan de mogelijkheid voor participatie.

Voor inwoners én raad een slecht voorstel. Bewoners hebben een concreet voorbeeld hoe het beter kan en vragen de raad om alsnog betrokken te worden. Lees onze brief verder op het RIS en het persbericht.