Enquete ontwikkeling Gele Scheikunde

Denk mee over de invulling van het Gele Scheikunde project.

Opties voor ontsluiting Gele Scheikunde

Een aantal weken geleden, op donderdag 29 april, is er door Amvest Kondor Wessels de webinar “participatie bijeenkomst Gele Scheikunde” georganiseerd. Een geslaagde bijeenkomst door zowel de goede voorbereiding door de ontwikkelaar als het grote aantal belangstellenden dat de participatiebijeenkomst heeft bijgewoond. De avond heeft ook een stevige lijst met vragen en opmerkingen van omwonenden opgeleverd en die zijn inmiddels, zoals beloofd, door de ontwikkelaar beantwoord en gepubliceerd op de website www.gelescheikunde.com .

We zijn heel positief over de openheid en uitwisseling van informatie in dit project. Daarbij geeft Amvest Kondor Wessels nu de gelegenheid om onze ideeën en wensen kenbaar te maken over een aantal zaken middels een korte enquete.

In de enquete kunt u uw mening geven over een aantal zaken als uw voorkeur voor de ontsluitingsroute, de invulling van “de groene driehoek”, de invulling van horeca en het gebruik van deelauto’s.

Ook een goed initiatief en we moedigen iedereen aan om een paar minuten te besteden aan deze enquete.