Belangenvereniging TU Noord

Bestuursvergadering TU Noord 15 maart

Dinsdag 15 maart vanaf 20 uur vergadert het bestuur van de belangenvereniging. De eerste 45 minuten hebben we een politieke partij en een andere belangenvereniging uit Delft op bezoek. Leden van de belangenvereniging zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt zich aanmelden per e-mail: tunoord@gmail.com

Lees meer

Steun TU Noord en word lid

De belangenvereniging TU Noord bestaat uit betrokken en actieve bewoners van de wijk Wippolder. De belangenvereniging TU Noord is onafhankelijk en ontvangt geen subsidies, dit willen wij ook in de toekomst zo houden. Steun ons en word lid voor € 10 per jaar. Klik hier om u aan te melden[…]

Lees meer

Politieke barometer TU-Noord

Woensdag 3 februari heeft de belangenvereniging aan de politieke partijen bijgaande Politieke buurtbarometer TU Noord gestuurd. Wij zullen de antwoorden verzamelen en de resultaten op de website bekend maken. Hiermee wordt duidelijk hoe de verschillende partijen over TU-noord denken en kunnen bewoners een betere keuze maken bij de gemeenteraadverkiezingen  op[…]

Lees meer

Belangenvereniging dient beroepschrift in

De belangenvereniging heeft een beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug bij de rechtbank in Den Haag. Het pro-forma beroep van 2 januari is aangevuld met nadere gronden.  De bezwaren van de belangenvereniging richten zich met name op het faciliteren van een groeiende verkeersstroom door de wijk.  De vereniging wordt bijgestaan[…]

Lees meer

Oprichting belangenvereniging Wippolder-Zuid

Op 22 januari 2010 heeft de nieuw opgerichte bewonersorganisatie Wippolder Zuid zich in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel in Delft. Deze bewonersorganisatie is door een aantal buurtbewoners uit Wippolder Zuid opgericht omdat ze het zat zijn ‘op het wachten op niets.’ Zij willen voorkomen dat dit de komende vier jaar[…]

Lees meer

Vragen over verkeerstellingen St. Sebastiaansbrug

De belangenvereniging heeft vragen gesteld aan het College van B&W over de verschillende verkeerstellingen die worden gehanteerd in de toelichting bij de Nota “Bereikbaar Delft – Leefbare Wippolder” en bij het bestemmingsplan Sebastiaansbrug. In de toelichting bij de Nota wordt over 22.530 voertuigbewegingen gesproken, terwijl in het bestemmingsplan slechts 14.000 voertuigbewegingen worden geteld.[…]

Lees meer

Bestuursvergadering 7 december

Maandag 7 december was er weer de maandelijkse bestuursvergadering. Onder andere kwamen het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug en de reactie van de gemeente op het verkeersplan TU-Noord aan de orde. Overwogen wordt een beroep aan te tekenen op het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug.

Lees meer