2 oktober – Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging TU Noord dinsdag 2 oktober 2012 van 19.30 uur tot 22.00 uur Leden van de belangenvereniging en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Locatie: de Berlagezaal van de Faculteit Bouwkunde, Julianalaan 134 o.a. met een presentatie van docenten en studenten van[…]

Lees verder

Geen beroep tegen Pauwmolen door belangenvereniging

De belangenvereniging TU Noord stelt geen beroep in tegen het bestemmingsplan Pauwmolen en het bijbehorende Hogerewaardenbesluit Wet geluidhinder. Na uitvoerig beraad binnen het bestuur en met een aantal omwonenden is een brief naar het college van B&W gestuurd met aanvullende vragen over het bouwplan. B&W heeft hierop toegezegd nog op[…]

Lees verder

10 argumenten voor en tegen het bestemmingsplan Pauwmolen

1. Tegen Het plan leidt tot verdere verslechtering van het woonklimaat van een aantal omwonenden; zij krijgen tot 3 uur minder zon in de winter en tot 1,4 dB meer verkeersgeluid door weerkaatsing via de nieuwbouw. De woontoren wordt 55 meter hoog terwijl de raad eerder in de Nota Bouwhoogten[…]

Lees verder

100 maanden TU Noord

20 oktober 2011 Vandaag, precies honderd maanden geleden is de belangenvereniging TU Noord opgericht. Ik was bij de oprichtingsvergadering en meldde mij gelijk aan als lid, net als veel andere buurtbewoners. Onbegrijpelijke en onvoordelige plannen en besluiten in onze wijk, dat was de drijfveer om ons te verenigen. Nu, 100[…]

Lees verder

Honderd stemmen

update 6 juli 2011: van de 125 stemmen stemden 65 “Ja, goed plan” en 60 “Nee, geen goed plan” Wij hebben een poll opgezet over het bouwplan voor Pauwmolen. Wij willen over de 100 stemmen. Binnenkort zullen wij de poll sluiten. Heeft u nog niet gestemd, doe het dan nu.

Lees verder