Belangenvereniging TU Noord

Nieuwsbrief TU Noord

In de laatste bestuursvergadering is gesproken over de huidige ontwikkelingen in onze buurt. Wij hebben daarop besloten om een extra avond te praten over de door ons gewenste ontwikkelingen in de wijk en de strategie van de belangenvereniging. De aanleidingen hiertoe zijn de bouwplannen en de situatie bij de betrokken[…]

Lees meer

Bestuursvergadering 31 augustus

Maandag 31 augustus was Job Veltman van STIP te gast op de reguliere bestuursvergadering. Het was nuttig om van gedachten te wisselen over TU-Noord, studentenhuisvesting en het stadspark Delft ZO. Voor de komende vergadering op 5 oktober zullen wij weer een politieke partij uitnodigen.

Lees meer

Bestuursvergadering 13 juli

Maandag 13 juli vond de maandelijkse bestuursvergadering plaats waarbij een delegatie van GroenLinks te gast was. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, zullen wij regelmatig met de politiek van gedachten wisselen. Inmiddels zijn wij bij het CDA op bezoek geweest en in september komt STIP op bezoek.

Lees meer