Uitnodiging voor gesprek over een gebiedsvisie voor TU Midden op 6 juli

De campusvisie in (bijna) vastgesteld en deze wordt nu verder uitgewerkt. Als eerste gebied komt TU Midden aan bod en de ambities zijn groot. De TU wil deze plannen bespreken met bewoners uit de omliggende wijken van de campus.

Deze bijeenkomst is op 6 juli 2023 van 19.00 – 21.00 uur in het Science Centre, Van der Burghweg 1, Delft

Het is belangrijk om deel te nemen omdat men fors wil verdichten (verstedelijken) met duizenden (?) studentenwoningen en nieuwe voorzieningen die ook voor de omliggende wijken betekenis kunnen hebben.

Indien u zich voor 30 juni aanmeldt bij goedeburen@tudelft.nl, wordt de concept Campusvisie in vertrouwen met u gedeeld. De uitnodiging voor de bijeenkomst de Gebiedsvisie Campus Midden.