Raadsleden bezoeken de Wippolder op 21 september 

We ontvingen het volgende bericht van de Gemeente Delft: 

“Leden van de Delftse gemeenteraad brengen een bezoek aan Wippolder. Wijkbewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties uit de wijk zijn van harte uitgenodigd mee te wandelen of fietsen. 

Wilt u iets kwijt over uw wijk, hebt u wensen of ideeën die u met de raadsleden wilt delen? Meld u aan via griffie@delft.nl. Wilt u iets specifieks laten zien of bespreken? Dan horen wij dat graag uiterlijk zondag 2 juli.”

De Belangenvereniging TU Noord heeft onder leden vragen en opmerkingen verzameld en aan de Griffie toegestuurd;

Hieronder onze reactie naar de Griffie:

Graag reageren we op uw verzoek om input vanuit de wijk Wippolder te geven
ter voorbereiding van het bezoek van de raadsleden.

Het betreft de volgende onderwerpen (in willekeurige volgorde): 

1. Overlast hotspots, d.w.z. delen van de wijk waar te veel huizen bij
elkaar verkamerd zijn voor verhuur aan studenten, waardoor er het dagelijkse
leven en vooral de nachtelijke slaap van reguliere inwoners sterk onder druk
staat. Er is tot nog toe al veel aandacht voor Simonstraat en omgeving, maar
er zijn meer straten in de wijk waar dit speelt. We willen u wijzen op de
Piet Heinstraat, Cornelis Trompstraat en Michiel de Ruijterweg met alle via
de binnenterreinen verbonden straten. Ook dit is een hotspot waar overlast
nog altijd toeneemt. 


2. Jan de Oude Park: het door ons omgedoopte park langs de Jan de
Oudeweg, naast de Pauwmolen-flat dat aangewezen is tot ecologische zone maar
van Evides is aangekocht door een projectontwikkelaar om ter 80 tot 120
woningen te bouwen. De belangenvereniging heeft een Woo verzoek ingediend
naar deze gang van zaken, dat na bijna een jaar onvoldoende is beantwoord.
Inmiddels (sinds 10 mei) loopt hiertegen een bezwaar en blijft het stil.
Steenvlinder, de ontwikkelaar is in gesprek met omwonenden die duidelijk
hechten aan het groen aldaar.


3. Bomenkap en uitblijven voorgenomen herplant.

Onder dit kopje valt een reeks van voorgenomen bomenkap in de wijk
waaronder, 

* Aan de Kanaalweg vrezen we de kap van 17 bomen voor reconstructie
van de weg terwijl de algemene conclusie van de inspectie is dat alle 17 de
bomen kwetsbaar zijn voor de werkzaamheden maar wel prima behouden kunnen
blijven als wordt voldaan aan enkele strikte randvoorwaarden en harde eisen
omtrent boombescherming. 
* Aan Julianalaan west zijn in de loop der tijd heel wat bomen
gesneuveld en niet herplant. Onlangs werd bekend dat er xx iepen gekapt
moeten worden vanwege de iepenziekte. Herplant wordt weer niet genoemd en
concrete plannen blijven uit.
* Drie bomen moeten gekapt worden bij het Mijbouwplein. Herplant wordt
echter voorzien in het Poptahof. Hiertegen maken we bezwaar omdat er al zo
veel bomen (zeker meer dan 2.000 sinds 2003) in de afgelopen jaren in onze
wijk zijn verdwenen die nog altijd niet herplant zijn.
* En, in aansluiting op punt 2 hierboven: woningbouw op het voormaige
Evidesterrein betekent zeker weer meer bomenkap.
* En tot slot ter info: tussen de Van den Broekweg en het naastgelegen
sportveld moeten voor een keerspoor (tailtrack) voor tram 19 wel 47 bomen
gekapt worden. Dit is de derde keer dat voor een keerlus van deze tram
tientallen bomen moeten verdwijnen.

Conclusie en wens: gezien de huidige klimaatontwikkelingen zijn bomen in
stedelijke gebieden enorm belangrijk, alleen al om de verkoeling die deze
bieden. We zouden willen bespreken om voortaan behoud van bestaande bomen
mede-uitgangspunt te laten zijn van planprocessen van zowel infrastructuur
al gebouwen., ipv andersom: bomen als sluitpost. Bomenkap kan is niet altijd
te voorkomen (hoewel..) maar het ontbreekt aan een voor bewoners duidelijk
èn transparant beleid mbt herplant  en aan overleg met mensen uit onze
wijken en buurten. 


4. Fietsverkeer Michiel de Ruijterweg: een zes jaar durend traject van
overleg met de gemeente komt deze zomer tot een afronding. Het overleg is
een positief voorbeeld van wederzijds vertrouwen en respect voor de kennis
en ervaringsdeskundigheid van bewoners bij het vinden van oplossingen. De in
de wijk breedgedragen uitgangspunten 1. Veiligheid voor alle
verkeersdeelnemers en 2. een goede bereikbaarheid van de buurt (en specifiek
in die volgorde) is tot nu toe consequent gevolgd. Op een aantal punten
hebben wensen van bewoners dan ook plaats moeten maken tbv een betere
veiligheid van verkeersdeelnemers. In deze zeer drukke verkeersas is met
bovenstaande werkwijze een acceptabele oplossing in zicht.


5. Fietsvoorzieningen: in delen van de wijk die intensief bewoond
worden cq veel kamergewijze verhuur is, ontbreekt het aan voldoende
fietsenstallingsmogelijkheden. Hiervoor moeten dringend oplossingen gevonden
worden

We hopen van harte dat bovenstaande onderwerpen meegenomen worden bij het
bezoek van de raadsleden.

Overigens hebben we uw verzoek om input vorige week ook meegegeven aan onze
leden via onze laatste Nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet,

Dit is de poster Kijk in de Wijk Wippolder 21 september 2023.