De Schoemakerplantage: een groen geluid langs de A13?

Na jaren van voorbereiding is het plan bekend gemaakt voor woningbouw tussen de A13 en de Schoemakerstraat op het voormalige TNO-terrein. De verwachtingen in de buurt waren hoog gespannen, maar worden deze waar gemaakt? Het plan heeft zeker een aantal goede punten, maar ook enkele minder aangename verrassingen. De meningen blijken verdeeld en het laatste woord is nog niet gezegd.

Een terrein van 29 hectare – meer dan 35 voetbalvelden – wacht al ruim tien jaar op een nieuwe bestemming. In 2005 werd het gebied in vier delen opgedeeld: een kwart TNO, een kwart nieuwe woningen en de rest nieuw bedrijventerrein. De plannen wijzigden en enkele jaren later werd één grote nieuwe woonwijk voorbereid waarvoor uiteindelijk in 2010 een overeenkomst werd gesloten tussen gemeente en de ontwikkelaars AM en Staedion. Er zouden 800 tot 2.400 woningen moeten komen. De crisis zette echter door, de vraag naar woningen nam af en de eisen voor het gebied, vooral voor groen, waterberging en geluidbeperking van de A13 maakten het plan minder aantrekkelijk voor ontwikkeling. Het drassige terrein werd wel verder bouwrijp gemaakt, maar in de loop der jaren nam de natuur het over. Padden, kikkers, weidevogels, vleermuizen en moerasplanten vestigden zich, ondanks draineren en maaien.

Om de ontwikkeling van nieuwbouw meer in balans te brengen met groen en water, is voor Delft Zuidoost een Groen-blauwplan opgesteld, ook voor het TNO Zuidpoldergebied. Bij de uitwerking van dit plan zijn allerlei partijen betrokken waaronder de Belangenvereniging TU Noord en de ontwikkelcombinatie AM Staedion. Verschillende keren is door de Belangenvereniging gepleit voor tijdelijk gebruik van het gebied voor bijvoorbeeld natuur, recreatie of tuinen. Zonder resultaat. Weliswaar is toegezegd dat het gebied een park en waterpartijen zou krijgen, maar verder dan de tekentafel is dit plan niet gekomen.

SchoemakerplantageNu ligt er dan een half plan en dat eigenlijk nog maar voor de helft. Het idee is om beetje bij beetje woningen te ontwikkelen, te beginnen in de noordwesthoek, nabij de hoek Schoemakerstraat – Prof Evertslaan. In januari van dit jaar zijn allerlei partijen, van bedrijven en gemeente tot verenigingen en bewoners gevraagd om in creatieve bijeenkomsten mee te denken over het karakter van de nieuwe woningen. Groenstedelijk wonen in een fijne, rustige omgeving – aan idealen geen gebrek. Door een enkeling werd al wel opgemerkt dat de A13 nogal dominant aanwezig is, maar vanuit de opdracht om positief te denken is vooral naar kansen gekeken.

Positief is zeker de ambitie om een park en waterpartijen aan te leggen en woningen te ontwikkelen waar vraag naar is. Een groot deel van het gebied blijft waarschijnlijk braak liggen en planten en dieren hebben daar onbedoeld profijt van. Maar het is niet alles groen wat er blinkt of klinkt…

Groot was de teleurstelling bij een aantal direct omwonenden toen in april het ‘echte’ plan bekend werd – dat als concept ontwerpbestemmingsplan in januari al gereed was – en waar tot 40 meter hoge nieuwbouw letterlijk zijn schaduw over de woonbuurt werpt. Of aan de hoogbouw behoefte is moet natuurlijk blijken. Het iets verder gelegen plan voor de Pauwmolen woontoren met ruim 300 woningen op de rand van de A13 is na het bouwrijp maken ook alweer een wilgenbos aan het worden. Maar dat de hoogbouw op het TNO terrein uitgerekend op de enige plek komt in het gebied waar bewoners er het meeste last van hebben, is op zijn minst onhandig of, erger, laat zien dat de ontwikkelaars geen boodschap aan de buurt hebben.

Een grote tegenvaller is ook dat er geen geluidwal of –scherm tussen A13 en de nieuwe woonbuurt komt. De nieuwe woningen zouden daarmee enkele procenten duurder worden en dat is niet ‘doelmatig’ volgens de ontwikkelaar. Dat ook gebruikers van het groengebied en omliggende woningen zouden kunnen meeprofiteren van de geluidswal lijkt niet te zijn bedacht. Omwonenden vrezen daarbij door reflecties van de nieuwbouw zelfs een toename van het geluid. Hoewel de geluidbelasting op een deel van de nieuwe woningen de hoogst toelaatbare grens overschrijdt, is een ontsnappingsroute gevonden in een zelden toegepaste wet, de Interimwet Stad en Milieubenadering. Met die wet kan de gemeenteraad tijdelijk een uitzondering toestaan als milieumaatregelen zoals een geluidscherm niet haalbaar zijn. Het staat nog te bezien of deze oplossing houdbaar is. Bewoners van TU Vista, de flat aan de Schoemakerstraat – Van Emdenstraat, maken zich verder zorgen over de verkeersafwikkeling van en naar de Schoemakerstraat: het is nu al een behoorlijk probleem dat met dit bestemmingsplan niet verbetert, wel verergert. En, last but not least, het bestemmingsplan laat heel veel open, onder andere de vraag waar en wanneer groen en water – en andere voorzieningen – worden aangelegd.

Na tien jaar is het wel eens tijd dat er een goed plan komt voor het TNO Zuidpoldergebied en die kans is er dus nu. Het geld bij de gemeente is op en ook AM Staedion lijkt weinig te kunnen investeren in een goede leefomgevingskwaliteit en relatie met de buurt. Maar het is te hopen dat de raad wel kans ziet de Schoemakerplantage op een hoger plan te tillen en zo niet, na al die jaren wachten, dan nog maar wat langer wacht tot een goed plan wel doelmatig wordt.

 

bron afbeeldingen: website Schoemakersplantage

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.