Workshops verkeerssituatie Zeeheldenbuurt

Rond 13 januari is een uitnodigingsbrief van de gemeente Delft verspreid in en rond de Zeeheldenbuurt. De insteek van de workshops is vooral meedenken en meedoen. Als u er niet deelneemt aan de bijeenkomsten, kunt u via deze website op de hoogte blijven van de voortgang van de workshops.

De brief

De gemeente Delft wil workshops organiseren om gezamenlijk oplossingen te vinden voor een aantal zorgen over de verkeerssituatie in de Zeeheldenbuurt. Op woensdag 24 januari vindt een bijeenkomst plaats waarop geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor deelname aan de workshops. Hebt u hiervoor misschien ook belangstelling?

Op 25 oktober van het vorig jaar hebben de gemeente en de TU een bewonersbijeenkomst georganiseerd over de bereikbaarheid van TU Noord en de Parkeerpilot bij de Faculteit Bouwkunde. In de vergadering van de gemeenteraadscommissie van 23 november is ook over dit onderwerp gesproken.

Een groot punt van zorg zijn de grote fietsstromen aan zowel de zuidkant (Jaffalaan) als de oostkant (Michiel de Ruyterweg) van de Zeeheldenbuurt. Hierdoor is het moeilijk om met de auto de wijk in of uit te kunnen rijden.
Het college heeft toegezegd om een proef te nemen met verkeerslichten op het fietspad bij de kruising Rotterdamseweg-Julianalaan-Jaffalaan. Ook wil het college in de vorm van workshops nagaan hoe de verkeerssituatie op termijn beter kan.

De gemeente wil hierover graag met u in gesprek op woensdag 24 januari van 19.30 – 22.00uur in de Mekelzaal van het Science Center, Mijnbouwstraat 120 in Delft. Als u deze bijeenkomst wilt bezoeken verzoek ik u zich aan te melden via Convenant-TU-Campus@delft.nl

Om 19.30uur wordt er een centrale presentatie gegeven over de stand van zaken en achtergronden van de bereikbaarheidssituatie van de Zeeheldenbuurt/TU-Noord.
Vervolgens zullen we diverse, mogelijke oplossingsrichtingen inventariseren waar u en andere betrokken partijen aan denken.
Aan het eind van deze bijeenkomst kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor vervolgworkshops, die ongetwijfeld nodig zijn om bepaalde oplossingsrichtingen nader uit te werken.

Het streven is om voor 1 april te komen tot 1 of meer veelbelovende richting(en) die voor de (middel)lange termijn de bereikbaarheid van de Zeeheldenbuurt zullen verbeteren. Hierbij worden oplossingen voor een goede doorstroming van fietsers in breder perspectief meegenomen.
In het tweede kwartaal worden de meest veelbelovende oplossingen nader uitgewerkt, zodat er voor de zomer 2018 een breed gedragen rapport ligt, dat ook breed zal worden verspreid.

Graag tot ziens op woensdag 24 januari.
Met vriendelijke groet,
Wilke Ruiter
Gebiedsmanager TU-campus, Gemeente Delft

3 reacties

  1. Ik kan er helaas niet bij zijn op 25 januari, maar zie dat er alleen gesproken wordt over de problemen bij de Julianalaan en de Jaffalaan.
    Ik woon in de Mijnbouwstraat en kom s ochtends en s avonds op bepaalde tijdstippen de straat ook niet in of uit, bovendien is dat kruispunt nog veel gevaarlijker omdat fietsers daar (schuin) oversteken om rechts de brug op te gaan. Ik zou graag zien dat dus het kruispunt Mijnbouwstraat ook wordt meegenomen in deze problematiek bespreking.

  2. Conflictvrije ontsluitingsroute maken voor personenauto’s van/naar Zeeheldenbuurt?
    Door ongelijkvloerse kruising voor personenauto’s op 1 van de 2 fiets-hoofdroutes?
    Vrachtauto’s via ander kruispunten, dus alleen voor personenauto’s 1 kruispunt herinrichten, bijvoorbeeld bij Jaffalaan R’damseweg, fietspad 1 m omhoog, auto 2 m naar beneden.

  3. Is de oplossing niet gewoon heel eenvoudig? Want, waarom beginnen alle colleges eigenlijk tegelijkertijd om kwart voor 9? Als daar variatie in zou komen dan zou het probleem voor een groot deel zijn opgelost.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *