Bewoners TU-Noord vragen beter verkeersplan

Bijna vijftien jaar na de eerste ambitieuze plannen voor TU-Noord, het noordelijke deel van de Wippolder, zijn de bewoners de gebrekkige verkeersplannen zat. Op een informatieavond eerder deze week kreeg de gemeente veel kritiek en boze reacties, vooral vanwege het gebrek aan voldoende invloed op de planontwikkeling.

Niet alleen was er veel kritiek op het herontwerp van Mijnbouwplein en Poortlandplein, maar ook op het feit dat de elk jaar groeiende verkeersstroom niet wordt teruggedrongen met de nieuwste plannen. Zwaar vrachtverkeer van en naar het centrum maakt al jaren – tijdelijk – geen gebruik van de Sint Sebastiaansbrug, maar wordt in het nieuwste plan nog steeds niet permanent geweerd. Wel heeft de gemeente laten weten dat de grote stroom auto’s dichter langs de woningen komt en dat de extra decibellen verkeerslawaai en fijnstof ‘aanvaardbaar’ zijn.

Vorig jaar was er nog optimisme bij de bewoners door een verkeersplan van professor Dijkstra, ingehuurd door TU Delft om samen met gemeente en bewoners een ontwerp te maken voor de herinrichting van TU-Noord. In het ontwerp van Dijkstra zou TU-Noord verlost worden van de dagelijkse verkeersopstoppingen op de Julianalaan en Schoemakerstraat. Daarna bleef het bij de gemeente erg stil en inmiddels lijkt het plan in een diepe bureaula verdwenen.

In 2012 werden de bewoners verrast met een definitief ontwerp voor een megarotonde op het Poortlandplein: kosten twee miljoen euro. De voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd waaronder het kappen van enkele bomen. Opnieuw bleef het een hele tijd stil tot de gemeente enkele maanden geleden liet weten dat er mogelijk geen rotonde zou komen. En weer was er afgelopen week opeens een definitief ontwerp waar niets meer aan veranderd kan worden: een oplossing die veel lijkt op het kruispunt dat er al ligt. Structurele aanpassingen van de verkeersstructuur zijn onbespreekbaar, hooguit kan een detail worden bijgesteld zoals de aanplant van een andere boomsoort.

 

Inmiddels is er weliswaar regelmatig overleg tussen bewoners en ambtenaren, maar de gemeentelijke ontwerpers geven aan nauwelijks mandaat te hebben, omdat alles vastligt in beleid of bestuurlijke afspraken. Zo wordt telkens verwezen naar het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP) en het Fietsactieplan (FAP) uit 2005 waarin bijvoorbeeld staat dat fietspaden zoveel mogelijk in tweerichtings vorm moeten worden aangelegd. Dat de enorme dubbele stroom fietsers van station naar TU campus het nu vrijwel onmogelijk maakt voor automobilisten uit de buurt om bepaalde kruisingen te passeren, was in 2005 echter nog niet voorzien. De belofte in het LVVP om de oostelijke Julianalaan opnieuw in te richten als 40-km weg is daarentegen nog steeds niet uitgevoerd net zomin als de in het LVVP genoemde wijkontsluitingsweg Mijnbouwplein.

Na alle tekortschietende verkeersplannen wordt het nu echt eens tijd om voorrang te geven aan de bewoners!

2 reacties

  1. Een goed beeld van de avond en onze weerstand en de dagelijkse files aan de Julianalaan Noord. Volgens mij wordt het tijd om het plan uit 2005 in de prullenbak te gooien. De wereld van 12 jaar geleden is behoorlijk veranderd. Dat is zelfs in Delft zo. Dan kan er een tijdelijke oplossing gezocht worden voor de fietsstromen bij de Zeeheldenbuurt. En kan er een beter plan gemaakt worden waarbij de verbeteringen wel structureel zijn. Belangrijk is dat daarbij voor de verkeersstroken veel breder gekeken wordt, dan TU-Noord. Verder begrijp ik niet dat de plannen voldoen aan geluid en fijnstof, volgens alle kaarten uit Nederland over dit onderwerp is het te hoog. Zeker bij Julianalaan Noord. Misschien een rekenfout of ook gegevens uit 2005, die nu flink veranderd zijn? Ik hoop dat de gemeente beseft dat wij een echte oplossing willen en niet een halfbakken plan uit 2005. Verder daag ik de TU-Delft (universteit) uit om zelf met een goed plan te komen, waarbij niet alleen het belang van de TU gediend is!

  2. De gemeente leert niet van haar fouten uit het verleden. Dat is jammer. Wethouder Lennart Harpe weet beter, hij was als fractievoorzitter indertijd initiatiefnemer om het vastzittende overleg tussen gemeente en bewoners weer vlot te trekken aan de keukentafel aan het Mijnbouwplein. Nu als verantwoordelijke wethouder zou een hernieuwd keukentafel overleg welkom zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *