Aanpassing tramlijn 19 leidt tot bomenkap

Tussen de Van den Broekweg en het naastgelegen sportveld moet een keerspoor (tailtrack) voor tram 19 komen. Daarvoor moeten 47 van de circa 80 bomen worden gekapt. Andere oplossingen voor de tailtrack voldoen niet aan de eisen (te weinig opstelruimte) of leiden tot het kappen van andere en waardevollere bomen. Er worden 68 nieuwe bomen geplant, ook elders op de campus. Na bestudering van de vergunningaanvraag is duidelijk geworden dat er uitvoerig onderzoek is gedaan naar alternatieve oplossingen. Het blijft echter een gemiste kans om de tramlijn al op dit punt te laten eindigen i.p.v. zuidelijker. Vanuit de Belangenvereniging TU Noord zal geen bezwaar tegen de bomenkap worden gemaakt.