Belangenvereniging dient beroepschrift in

De belangenvereniging heeft een beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug bij de rechtbank in Den Haag. Het pro-forma beroep van 2 januari is aangevuld met nadere gronden.  De bezwaren van de belangenvereniging richten zich met name op het faciliteren van een groeiende verkeersstroom door de wijk.  De vereniging wordt bijgestaan[…]

Lees verder

Vragen over verkeerstellingen St. Sebastiaansbrug

De belangenvereniging heeft vragen gesteld aan het College van B&W over de verschillende verkeerstellingen die worden gehanteerd in de toelichting bij de Nota “Bereikbaar Delft – Leefbare Wippolder” en bij het bestemmingsplan Sebastiaansbrug. In de toelichting bij de Nota wordt over 22.530 voertuigbewegingen gesproken, terwijl in het bestemmingsplan slechts 14.000 voertuigbewegingen worden geteld.[…]

Lees verder

Enqueteuitslag Sebastiaansbrug

De bezoekers van de website zijn verdeeld over welke hoogte de Sebastiaansbrug moet krijgen. Van de 20 stemmers stemden 7 voor verhoging, 7 voor dezelfde hoogte en 6 stemmers voor een brug op maaiveld.  Bij een tweede enquete hebben we een mening gevraagd over de breedte van de brug. Een[…]

Lees verder

Bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug

De belangenvereniging TU Noord heeft afgelopen dinsdag ingesproken tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer. Op basis van haar zienswijze op het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug is ingesproken. Naar verwachting zal een meerderheid van de raad instemmen met het bestemmingsplan dat de weg vrijmaakt voor de kap van nog[…]

Lees verder