Bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug

Het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug is op 15 oktober in de raad vastgesteld en op 15 november in de krant gepubliceerd. Inzien kan van 24 november 2009 t/m 4 januari 2010. Beroep instellen kan (bij de Raad van State) tot 4 januari 2010. De belangenvereniging heeft haar zienswijze tegen het bestemmingsplan ingediend en kan beroep instellen. In de bestuursvergadering van 7 december komt het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug aan de orde. De maandelijkse vergadering van de belangenvereniging TU Noord staat open voor alle leden.