Bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug

sebastiaansbrug_breedDe belangenvereniging TU Noord heeft afgelopen dinsdag ingesproken tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer. Op basis van haar zienswijze op het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug is ingesproken. Naar verwachting zal een meerderheid van de raad instemmen met het bestemmingsplan dat de weg vrijmaakt voor de kap van nog meer bomen. De wethouder ontkent echter dat er bomen gekapt moeten worden. Bovendien kan met het nieuwe bestemmingsplan de brug nog hoger en breder gemaakt worden. De belangenvereniging had verwacht dat de oppositie en ook GroenLinks zich kritisch zouden opstellen. Maar een verzoek om een aanpassing van het bestemmingsplan ten aanzien van maximale afwijking bleef uit. In de raadsvergadering van 15 oktober komt het waarschijnlijk als hamerstuk terug. Zie het verslag van de commissie vergadering.