Belangenvereniging TU Noord

Belangenvereniging reageert op startnotitie MER

Persbericht Startnotitie MER: Valse start bouwplannen Wippolder De gemeente Delft heeft plannen om meer dan 7.000 nieuwe woningen te bouwen in Delft Zuidost in de wijk Wippolder. Deze wijk telt nu minder dan 5.000 woningen. Vorig jaar is besloten dat voor deze plannen een milieueffectbeoordeling (m.e.r.) moet worden gemaakt. Met[…]

Lees meer