MER gekoppeld aan bestemmingsplan Pauwmolen

De MER voor het gebied Delft Zuidoost wordt samen met het postzegelplan Pauwmolen in procedure gebracht. Bij goedkeuring van het bestemmingsplan Pauwmolen, wordt daarmee ook het MER vastgesteld.Gewoonlijk wordt een MER opgehangen aan een plan voor het gehele gebied. Nu gebeurt het omgekeerde. Dit is vrij uniek. In januari en[…]

Lees verder

TU Noord mist gedegen verkeersplan

Het college van de gemeente Delft is akkoord met de inhoud van de Milieueffectrapportage (MER) voor het gebied Delft Zuidoost. De belangenvereniging TU Noord mist op een aantal punten gedegen onderbouwing en oplossingen. Het MER geeft aan dat er nu geen verkeersprobleem is en dat wij straks met zo’n 5.000[…]

Lees verder

MER bijeenkomst 1 november

Op maandag 1 november organiseerde de gemeente Delft op Lijm & Cultuur een bijeenkomst waarin inwoners en andere belanghebbenden vragen konden stellen en wensen kenbaar maken voor het voorkeursalternatief (VKA). Lees de uitnodiging en meer over de MER op de website van de gemeente. Reacties en publicaties in de pers:[…]

Lees verder

Studie CAMPUS-park TU Noord

In het kader van het project “Delft Spettert” heeft LUZ architecten geparticipeerd aan de studie naar klimaatadaptatie en gebieds- ontwikkeling in de wijk TU Noord. In dit gebied met historische TU gebouwen is een internationale studentencampus gepland. Als eerste is van elke stakeholder een “belangenkaart” getekend waardoor de verschillende claims[…]

Lees verder