Nieuwsbrief TU Noord

stadsparkIn de laatste bestuursvergadering is gesproken over de huidige ontwikkelingen in onze buurt. Wij hebben daarop besloten om een extra avond te praten over de door ons gewenste ontwikkelingen in de wijk en de strategie van de belangenvereniging. De aanleidingen hiertoe zijn de bouwplannen en de situatie bij de betrokken partijen. De plannen voor bouwactiviteiten liggen momenteel stil door:

o De financiële crisis die gevolgen heeft voor de bouwsector en de vastgoed sector.

o De uitspraak van de Raad van State (RvS) op 20 mei 2009, waardoor bouwplannen niet verder kunnen worden ontwikkeld en er eerst een nieuw bestemmingsplan moet komen.

En de betrokken partijen in ons gebied staan er als volgt voor:

DUWO:

Is zich aan het beraden of en hoe kan worden doorgegaan met bouwplannen, er komt een nieuwe vestigingsdirecteur. De belangenvereniging heeft goed contact met DUWO en wil dat met de nieuwe directeur voortzetten.

De gemeente:

Neemt weinig eigen initiatief en laat de bouwplannen in Delft Zuid-Oost vooral van de particuliere sector afhangen (in tegenstelling bijvoorbeeld tot de wijk Tanthof, waar de gemeente een veel actievere rol speelt). De gemeente is wel bezig om nieuwe ideeën te ontwikkelen in het kader van de verplichte PlanMER en nodigt de belangenvereniging uit om mee te praten.

De politieke partijen:

In het kader van de naderende gemeente raadsverkiezingen zijn partijen in Delft bezig een verkiezingsprogramma op te stellen: onze mening wordt vaak gevraagd!

TU:

De faculteit Bouwkunde zal zo goed als zeker in het oude hoofdgebouw aan de Julianalaan blijven. Behoud van een deel van Scheikunde Geel voor de TU schijnt eveneens overwogen te worden. Sloop van het oudste deel van Julianalaan 67 is waarschijnlijk van de baan. We hopen dat ook dit gebouw behouden blijft voor de Botanische tuin.

De belangenvereniging TU Noord:

Heeft een goede positie verworven met deskundige inspraak en het winnen van het beroep bij de RvS. Daarnaast hebben we met twee politieke partijen een voorstel ontwikkeld om de verkeersstromen in onze wijk terug te dringen en is er een alternatief verkeersplan gemaakt.

Kortom er is veel veranderd in korte tijd. Het is nu tijd om met de betrokken partijen samen na te denken over plannen in TU-Noord en het gebied er om heen: Delft Zuid-Oost.

Enkele wensen en ideeën hebben wij op een rij gezet in bijgaand document. Met dit document brengen wij jullie op de hoogte en vragen wij om suggesties en commentaar.

We willen vooral aandacht vragen voor ons voorstel voor het gebied TU-Noord: een Stadspark met veel groen, spelen, een wandel boulevard en duidelijke verbindingen met omliggende woongebieden.

Graag willen we naast inhoudelijke ideeën ook graag een originele naam voor dit gebied: Stadspark? Zuidpark ? Botanie Park?
Lees hier meer: PLANNEN_EN_IDEEEN_TU-Noord-Delft_Zuid Oost
Suggesties zijn welkom op ons mail adres !

Met vriendelijke groet,

Erik van Hunnik
voorzitter